Startar:

Slutar:

Sök höstens nya utbildning storkök/restaurang senast 15 maj

Har du ett brinnande intresse för mat och service?

Utbildningen ger dig grundkunskaperna i matlagning, bageri samt service och bemötande. Efter utbildningen ska deltagaren ha kännedom om arbetsmarknadens villkor för att arbeta i olika storköks- och restaurangmiljöer. Utbildningen riktar sig främst mot instanser som gör större mängder med mat så som sjukhus, turistanläggningar, hotell och restaurang. Det finns därmed en stor bredd av möjliga arbetsplatser efter avslutad utbildning.

Utbildningen bedrivs på Lindengymnasiet i Katrineholm med stora inslag av praktik i egna produktionskök och anpassas till deltagarens förutsättningar.

Utbildningen är kostnadsfri, skyddskläder och ev. intygskostnader som krävs för utbildningen ingår. Resor till och från praktikplatser får du själv bekosta samt eventuell kurslitteratur. Utbildningen är CSN-berättigad.

Eftersom antalet platser är begränsat så är det viktigt att söka inom ansökningsperioden och ha ett genuint intresse för att lära sig mer om matlagning och storkök. Du kan komma att bli kallad till intervju för uttagning till utbildningen.

Förkunskapskrav

Kunskaper i Svenska lägst SFI C.

Kursstart

15 augusti 2022.

Kurslängd

40 veckor

Skola

Lindengymnasiet

 

Läs mer och ansök