Startar:

Slutar:

Digital mässa 2022: Högre studier på hemmaplan – öppen 3 mars till 19 april

I Katrineholm och Vingåker kan du läsa flera universitets- och yrkeshögskoleutbildningar på Campus Viadidakt. Välkommen in till vår digitala mässa om högre studier på hemmaplan!

Här får du träffa studenter och studie- och yrkesvägledare via video och gå en rundtur i våra lokaler. Du hittar information om de utbildningar vi erbjuder i samarbete med universitet och yrkeshögskolor och de presenterar sig under rubriken "mässans utställare".

Svårt att välja? En studie- och yrkesvägledare svarar på vanliga frågor. Vi bjuder dessutom på Ingmar Anderssons föreläsning om hur man väljer utbildning i fem steg, en bra hjälp att lotsa dig rätt.

Mässan är öppen 3 mars - 19 april 2022.

Varmt välkommen att se dig omkring och låta dig inspireras!

Abdi Rahman och Janis Persson i Viadidakts utbildningslokaler i Kullbergska huset.
Abdi Rahman och Janis Persson läser ekonomi och brukar studera på Campus Viadidakt. Foto: Stina Järperud

Hej student!

Möt Therese Berlin som studerar till redovisningsekonom på KYH yrkeshögskola.


Möt Johanna Bergström och Oskar Erixon som läser till grundlärare i fritidshem på Campus Viadidakt. De har lektioner en dag i veckan i Katrineholm och studerar annars hemma.


Träffa Abdi Rahman och Janis Persson som läser ekonomi i Eskilstuna, men använder Viadidakts lokaler när de studerar "hemma".

Universitetsutbildningar

Du kan läsa till försskollärare och lärare på universitetsnivå, med Katrineholm som studieort. Läs mer om utbildningarna under flikarna nedan.

Förskollärare och barn promenerar bland blommor i Katrineholm.

Foto: Hanna Maxstad

Linköpings universitet

Är du intresserad av små barns utveckling och lärande? Vill du väcka barns nyfikenhet kring språk, estetiska uttrycksformer, matematik, teknik och naturvetenskap? Vill du inspirera genom lek, skapande och experimenterande? Då är förskollärare ett yrke för dig!

Som förskollärare jobbar du med barn i åldrarna ett till sex år. Du skapar en trygg omsorg samtidigt som du inspirerar de yngre barnen till lärande och utveckling. Det är ett varierat och kreativt arbete med ledaransvar där du får vara med och forma nästa generation.

Så går utbildningen till

Utbildningen till förskollärare vid Linköpings universitet är på heltid under 3,5 år. Den första terminen får du förståelse för ditt kommande yrke och förskolans roll i samhället. Du läser kurser om barns utveckling och livsvillkor. Du lär dig om barns rättigheter och hur du som förskollärare dokumenterar och följer upp barns lärande och utveckling.

Termin två till fem läser du kurser inom förskolepedagogik och får kunskap om barns kommunikation, språkutveckling och matematikinlärning. Du läser kurser som behandlar samverkan med vårdnadshavare och studerar teknik, naturvetenskap och estetiska lärprocesser.

Den sjätte terminen får du kunskaper inom ledarskap, konflikthantering och hur du kan arbeta med sociala relationer. Du läser även specialpedagogik och får redskap för att utmana och stödja barn utifrån deras olika behov. Den sista terminen gör du ett avslutande examensarbete.

Fakta om utbildningen

 • Studiestart: HT 2022
 • Studieort: Katrineholm
 • Studietakt: Heltid 100 procent
 • Högskolepoäng: 210 hp
 • Nivå: Grundnivå
 • Undervisningsform: Dagtid, Campusförlagd på Campus Viadidakt, Katrineholm samt delvis på Linköpings universitet
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Anmälningskod: LIU-50229
 • Anmälningsperiod 15 mars - 19 april
 • Examen: Förskollärarexamen

Förkunskapskrav/behörighetskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt Naturkunskap 1b/(1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6 eller Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet A6a/6a)

Läs mer på: Förskollärare, 210 hp - Linköpings universitet (liu.se) Länk till annan webbplats.

Ansökan: www.antagning.se Länk till annan webbplats.

Erfarenhetsbaserad, Linköpings universitet

Den erfarenhetsbaserade utbildningen vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet från arbete i fritidshem och nu vill få en fördjupad kunskap och utvecklas i din lärarroll. Du kan kombinera studier och arbete och får efter avslutad utbildning en examen som behörig lärare i fritidshem. Studierna är på 75 procent och du studerar en dag i veckan på det campus du är antagen till. För att kunna söka utbildningen måste du ha dokumenterad erfarenhet av arbete i fritidshem, vilket gör att du kan tillgodoräkna dig delar av utbildningen och bli behörig lärare. Utbildningen är 3 år och 2 månader.

Som lärare i fritidshem arbetar du med elever i fritidshemsverksamhet och skola i åldrarna 6 - 12 år under hela deras dag. Du väljer ett praktiskt-estetiskt ämne (bild, musik eller idrott) och får behörighet att undervisa på låg- och mellanstadiet samtidigt som du före och efter skoldagen undervisar i fritidshem.

Så går utbildningen till

Utbildningen passar dig som ser elevers utveckling i ett helhetsperspektiv, där skola och fritidshem samverkar för att ge elever bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Eftersom du arbetar i båda verksamheterna får du en variationsrik arbetssituation, där elevens perspektiv och intressen är i fokus. I början av utbildningen börjar du i din egen erfarenhet och läser kurser i fritidspedagogik som handlar om fritidshemmets uppdrag och sociala relationer. Sedan följer kurser som handlar om fritidshemmets historia, lärande och utveckling, demokrati och barns rättigheter. Termin två påbörjar du studierna i ditt praktiskt estetiska ämne.

Under senare delen av utbildningen fördjupar du dig vetenskapligt och praktiskt i ditt skolämne och dina pedagogiska studier. Specialpedagogik, kulturskapande, estetiska lärprocesser och konflikthantering behandlas. Du avslutar utbildningen med att göra ett examensarbete där du knyter ihop utbildningens delar och väljer att fördjupa dig inom ett egenvalt område.

Fakta om utbildningen

 • Studiestart: HT 2022
 • Studieort: Katrineholm
 • Studietakt: Trekvartsfart det vill säga 75 procent studietakt
 • Högskolepoäng: 180 hp
 • Nivå: Grundnivå
 • Undervisningsform: Dagtid, Campusförlagd på Campus Viadidakt, Katrineholm samt delvis på Linköpingsuniversitet
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Anmälningskod: LIU-50232
 • Anmälningsperiod 15 mars - 19 april.
 • Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.

Förkunskapskrav/behörighetskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå samt Naturkunskap 1b/(1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6 eller Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Engelska B Därutöver krävs Tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande heltid inom pedagogisk verksamhet efter den 1 juli 1998 varav minst två år ska vara sammanhängande på minst halvtid i fritidshem.

Läs mer på: Grundlärare i fritidshem erfarenhetsbaserad, 180 hp - Linköpings universitet (liu.se) Länk till annan webbplats.

Ansök: www.antagning.se Länk till annan webbplats.

Karlstads universitet

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som lärare i förskoleklass och i årskurs 1-3 i grundskolan. Grundlärarprogrammet erbjuds på plats i Karlstad (campus Karlstad) samt vid åtta övriga studieorter. Då är utbildningen kopplad till ett antal lärcentra. Denna studieform innebär att du behöver bo nära eller på pendelavstånd till det lärcentra som du antas till.

Under studietiden varvas teoretiska studier med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som är förlagd till skolan. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå. Programmet inleds med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats.

I samband med ämnesstudierna läggs fokus på utveckling av barns läs- och skrivförmåga och matematiska begreppsförståelse. Utöver detta läser du ämneskurser som innehåller engelska, so-ämnen samt no-ämnen och teknik. Alla ämnesstudier kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I slutet på utbildningen problematiseras lärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Fakta om utbildningen

 • Studiestart: HT 2022
 • Studieort: Katrineholm
 • Studietakt: Heltid 100 procent studietakt
 • Högskolepoäng: 240 hp
 • Nivå: Grundnivå
 • Undervisningsform: Dagtid, Campusförlagd på Campus Viadidakt
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Anmälningskod: KAU-7994
 • Anmälningsperiod 15 mars - 19 april.
 • Examen: Lärarexamen

Förkunskapskrav/behörighetskrav

För antagning till grundlärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande:

 • områdesbehörighet A6b (Matematik 2a alternativt Matematik 2b alternativt Matematik 2c, Naturkunskap 1b alternativt Naturkunskap 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2)
  eller
 • områdesbehörighet 6b (Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A)

Läs mer på: Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 | Karlstads universitet (kau.se) Länk till annan webbplats.

Ansökan: www.antagning.se Länk till annan webbplats.

Yrkeshögskoleutbildningar

Viadidakt erbjuder flera YH-utbildningar i samarbete med yrkeshögskolor.

Snickare på en byggarbetsplats.

Foto: Hanna Maxstad

KYH Anywhere

Som byggproduktionsledare inom renovering, ombyggnad och tillbyggnad (ROT) leder du arbetet i byggprojekt, är den som ansvar för hela byggprocessen och ser till att arbetslaget jobbar mot samma mål. Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om renoveringsprojekt, teknisk utveckling och energieffektivisering. Du lär dig specifika kunskaper inom ROT såsom byggnadstekniska lösningar från olika tidsperioder, stambyten, om kulturmiljölagen, energieffektivisering av äldre byggnader och olika renoveringstekniker. Utbildningen och yrket passar dig som drömmer om en ledande roll inom samhällsbyggnad.

Hur ser framtiden ut för en byggproduktionsledare?

Det är stor brist på kompetenta byggproduktionsledare inom ROT. Vår utbildning är skapad tillsammans med ett 20-tal av Sveriges främsta byggföretag, bland andra PEAB, Skanska, Veidekke och NCC. Som byggproduktionsledare arbetar du på tjänstemannanivån inom byggsektorn, där du är ett stöd till platschefen och planerar och leder det dagliga arbetet.

Exempel på yrkestitlar förutom byggproduktionsledare:

 • Byggnadsingenjör
 • Arbetsledare
 • Projektledare

En arbetsdag som byggproduktionsledare

Byggproduktionsledaren har en samordnande roll, vilket innebär att man har kunskap och håller sig uppdaterad om byggproduktionens alla delar. Inom ROT utgår man hela tiden från befintliga byggnader och gör en plan utifrån de förutsättningar som finns. Yrket ställer krav på att du som byggproduktionsledare har god kännedom om fastigheten och att du inför byggstarten gör en noggrann inventering för att undvika att stöta på stora problem. Du jobbar hela tiden nära de som bor i fastigheten samt fastighetsägare, vilket ställer krav på god kommunikation och planering.

Fakta om utbildningen

 • Studieort: Katrineholm
 • Studietid: Dagtid
 • YH-poäng: 440 / 2 år
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: Augusti 2022
 • Sista ansökningsdag: 17 april 2022
 • Antal LIA-veckor: 24
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

 • Matematik B / Matematik 2
  eller
 • Bygg och anläggning 2

Saknar du något behörighetskrav? Då kanske du kan söka på reell kompetens.

Ansök: Byggproduktionsledare ROT - Studera på KYH Yrkeshögskola Länk till annan webbplats.

KYH Anywhere

En solenergiprojektör planlägger och tar fram solenergianläggningar mot kund. Som solenergiprojektör konstruerar du lösningsförslag som uppfyller både kundens och branschens krav vad gäller prestanda och kvalitet. Du arbetar inte med själva monteringen av anläggningarna, utan administrerar installatörerna som sköter den.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper i att självständigt projektera mindre och större solenergianläggningar. Utbildningen passar dig som gillar att vara spindeln i nätet, är bra på kundrelationer och duktig på att ha en helhetssyn över projekt.

Hur ser framtiden ut för en solenergiprojektör?

Som solenergiprojektör arbetar du inom en av världens snabbast växande branscher. Intresset för hållbara energilösningar växer hos både privatpersoner och i planeringen av stora byggprojekt. Du blir en nyckelperson i företaget, då den här typen av utbildning har saknats på många håll i landet och ny kompetens är nödvändig för att branschen ska kunna växa i takt med efterfrågan.

Solcellsbranschen ökar mycket varje år men det är långt kvar till att solenergi tar den platsen som behövs i det svenska elnätet. Att det behövs många fler projektörer framöver är något branschen helt säker på.

Exempel på yrkestitlar förutom solenergiprojektör

 • Säljare inom solenergiteknik
 • Konsult inom solenergiteknik
 • Sidbrytning

En arbetsdag som Solenergiprojektör

En person som arbetar som solenergiprojektör projekterar fram så att kunden får den bästa tänkbara anläggningen, utifrån fastighetens specifika samt säkerställer att alla regler och krav följs. En typisk arbetsdag är mestadels på kontor, där man arbetar mycket framför datorn men också tillsammans med Projektledare, Elektriker och Konsulter. Arbetet innehåller att man räknar, ritar, diskuterar och löser problem på en teoretisk nivå.

Fakta om utbildningen

 • Studieort: Katrineholm
 • Studietid: Dagtid
 • YH-poäng: 400 / 2 år
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: Augusti 2022
 • Sista ansökningsdag: 17 april 2022
 • Antal LIA-veckor: 22
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

 • Matematik B / Matematik 2
  och
 • Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andraspråk
  eller
 • Bygg och anläggning 2
  eller
 • Praktisk ellära

Saknar du något behörighetskrav? Då kanske du kan söka på reell kompetens.

Ansök: Solenergiprojektör - Studera på KYH Yrkeshögskola Länk till annan webbplats.

KYH - Anywhere

Som redovisningskonsult arbetar du i en konsultativ roll som innebär mycket rådgivning och vägledning. Du arbetar med olika redovisningstjänster och har kompetens om löpande bokföring, inom IT som redovisnings- och affärsstöd och kunskaper i ekonomistyrning och analysarbete.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper om bokföring, redovisning, bokslut, deklarationer, årsredovisning, hur man hanterar skatteinbetalningar och hur man upprätthåller kontakter med olika myndigheter.

Hur ser framtiden ut för en redovisningskonsult?

Efterfrågan på redovisningskonsulter är just nu väldigt stor. När du är utexaminerad har du möjlighet att arbeta på specialiserade redovisningsbyråer som jobbar på uppdrag för utomstående kunder, inom kommuner eller på andra större företag med interna ekonomiavdelningar.

Exempel på yrkestitlar förutom redovisningskonsult

 • Redovisningsekonom

Framtiden inom ekonomi

Vi är noga med att skapa långa relationer inom våra branscher och flera av de som sitter i ledningsgrupperna hos KYH har gjort det i många år. En del av vår filosofi är att skapa specialisten som företagen i våra nätverk vill anställa. Vi är stolta över våra relationer som finns över flera regioner i hela landet. I vårt nätverk finns företag som Ernst & Young, Grant Thornton och Randstad.

Våra utbildningar leder oftast till någon typ av arbete inom konsulttjänster och vi, tillsammans med studenten, arbetar aktivt med förberedelserna under hela utbildningen. Så att du som KYH student ska kunna träna på att söka jobb, känna dig trygg och säker på intervju och slutligen bli anställningsbar!

Fakta om utbildningen

 • Studieort: Katrineholm
 • Studietid: Dagtid
 • YH-poäng: 400 / 2 år
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: Augusti 2022
 • Sista ansökningsdag: 17 april 2022
 • Antal LIA-veckor: 20
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

 • Matematik B / Matematik 2
  och
 • Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andraspråk

Saknar du något behörighetskrav? Då kanske du kan söka på reell kompetens.

Ansök: Redovisningskonsult - Studera på KYH Yrkeshögskola Länk till annan webbplats.

KYH Anywhere

En front end utvecklare gör verklighet av idéer genom att utveckla webbapplikationer, individuellt såväl som i grupp. Yrkesrollen har vuxit fram ur det som tidigare generellt kallades webbutvecklare och idag efterfrågas främst kunskaper inom språken JavaScript, HTML5, CSS3.

Under utbildningen rustas du med gedigna kunskaper i att utveckla mot CMS-verktyg och interaktion med databaser. Du lär dig att programmera i JavaScript och strukturera JavaScript-projekt. Det är en roll som kräver att du arbetar i projektteam och du får bland annat testa på hur det är att vara SCRUM-master. Du lär dig även React, ett bibliotek för webbapplikationer som det just nu är hög efterfrågan på ute hos företag.

Hur ser framtiden ut för en front end developer?

Framtidsutsikterna inom branschen är goda och tillväxten är stor. Mjukvaruutveckling är en central roll mot en fortsatt digitalisering och Javascript är ett av de mest efterfrågade programmeringsspråket. En av de kompetenser som IT-branschen mest söker är inom front end utveckling. Efterfrågan kommer främst från byråer som erbjuder digitala tjänster och från IT-konsulter. Kompetensutvecklingen är avgörande för att Sverige ska bibehålla sin ledande ställning inom IT-branschen.

Exempel på yrkestitlar förutom front end developer

 • Webbutvecklare
 • Javascriptutvecklare
 • Systemutvecklare

En arbetsdag som front end developer:

Som front-end-utvecklare jobbar du med webbutveckling i team tillsammans kunder och övriga utvecklare och du samarbetar även tätt med andra yrkesroller. Utbildningen och yrkesrollen passar dig som, utöver god teknisk kunskap, har en bra samarbets- och problemlösningsförmåga – och är duktig på att förstå uppdragsgivarens och slutanvändarens behov. Det finns gott om jobb och uppdrag på allt från mindre start-ups till byråer och större företag.

Fakta om utbildningen

 • Studieort: Katrineholm
 • Studietid: Dagtid
 • YH-poäng: 400 / 2 år
 • Studietakt: Heltid
 • Startdatum: Augusti 2022
 • Sista ansökningsdag: 17 april 2022
 • Antal LIA-veckor: 20
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Behörighetskrav

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i något av de olika särskilda behörighetskurserna nedan:

 • Matematik B / Matematik 2
  och
 • Svenska B / Svenska 2 / Svenska som andraspråk
  och
 • Engelska 6
  och
 • Programmering 1

Saknar du något behörighetskrav? Då kanske du kan söka på reell kompetens.

Ansök: Front end developer - Studera på KYH Yrkeshögskola Länk till annan webbplats.

TUC yrkeshögskola

Med expertkompetens inom psykiatri får du en kunskap som är väldigt eftertraktad inom vårdbranschen. Arbetar du redan idag som undersköterska men vill vidareutbilda dig och få specialistkunskap? Behovet av vidareutbildade undersköterskor inom psykiatri ökar kraftigt då vården har förändrats samt att psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem.

Utbildningen sker på halvfart och distans, vilket innebär att du till stor del kan sköta studierna vid sidan av ordinarie jobb. Detta kombineras med närträffar i Katrineholm. Som undersköterska med specialistkompetens inom psykiatri har du fördjupade kunskaper inom psykiatri samt psykiatrisk vård. Du får goda kunskaper i olika typer av psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomstillstånd och vilka konsekvenser dessa får hos individen, gruppen och i samhället.

Du fördjupar dig i hur du på ett empatiskt sätt bemöter, kommunicerar och samarbetar med patienten och dess närstående. Med hänsyn till individens behov och för att denne ska få ökad livskvalitet får du verktyg att planera, genomföra och följa upp stöd. Du studerar etiska frågeställningar och dilemman i relation till psykisk ohälsa. I din yrkesroll förstår du hur den kognitiva förmågan kan påverkas vid psykiatrisk ohälsa. Samtidigt har du insikt i hur olika typer av beroende och missbruk påverkar individen och dennes livssituation.

Hur ser framtiden ut?

Efter examen har du specialistkunskap inom psykiatrin. Efterfrågan på undersköterskor med psykiatrisk kompetens är stor och väntas öka ytterligare de kommande åren. Detta på grund av av förändringar i vården, ökad psykisk ohälsa samt att många undersköterskor idag saknar denna typ av kompetens. Den psykiatriska vården drivs mer och mer mot den öppna vården där verksamheten bedrivs av kommun, landsting och privata företag.

Fakta om utbildningen

 • Studieort: Distans med vissa närträffar i Katrineholm
 • Studietid: Dagtid
 • YH-poäng: 200 / 2 år
 • Studietakt: Halvtid 50 procent studietakt
 • Startdatum: september 2022
 • Sista ansökningsdag: 19 april 2022
 • Antal LIA-veckor: 8
 • Kostnadsfri och CSN-berättigad

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet - För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Eller motsvarande, dvs reell kompetens.

Särskild behörighet - Lägsta betyg E/G/3 i följande kurser eller motsvarande kunskaper i Vård- och omsorgsprogrammets kurser:

 • Medicin 1, 150 p eller Anatomi och fysiologi 1, 150 p och Omvårdnad 1, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100 p
 • Vård och omsorgsarbete 1, 200 p eller Omvårdnad 1, 100 p och Social omsorg 1, 100 p
 • Vård och omsorgsarbete 2, 150 p eller Omvårdnad 2, 100 p och Social omsorg 2, 100 p

Yrkeserfarenhet - minst ett års sammanlagd yrkeserfarenhet på heltid från arbete som undersköterska. Relevant yrkeserfarenhet ger utökad meritpoäng. För att få räkna yrkeserfarenhet måste man ha yrkeserfarenhet från minst ett år och minst 100 procent tjänstgöring under året. Varje månad ger ett värde av 1 poäng. Max 48 poäng. I din ansökan ska du bifoga ett arbetsintyg som ska innehålla befattning, tjänstgöringsgrad och anställningsperiod.

Ansök: Specialistundersköterska psykiatri på TUCs webbplats Länk till annan webbplats.

Rundtur på Campus Viadidakt

Häng med in på Campus Viadidakt på Kullbergska huset i Katrineholm och på Åbrogården i Vingåker.

Innehåll i videon:
00:00-02:26: Besök på Campus Viadidakt i Katrineholm
02:27-04:17: Besök på Campus Viadidakt i Vingåker

Att studera på Campus Viadidakt

Tre studenter berättar om fördelarna med att studera på Campus Viadidakt och vilken service de använder sig av. På den här sidan kan du läsa mer om Campus Viadidakt.

Tre frågor till studie- och yrkesvägledare

 1. Hur får jag information om utbildningar och yrken?
  Du kan söka själv på internet eller få hjälp av en studie- och yrkesvägledare (SYV). En SYV kan hjälpa dig att hitta rätt och svara på dina frågor.
 2. Är jag behörig att söka till högskola eller universitet?
  Om du har slutbetyg från ett treårigt gymnasium är du oftast behörig att söka. Är du osäker kan du låta en
  SYV titta på betygen. Då får du veta om du behöver läsa in någon kurs.
 3. Hur vet jag vilka yrkesroller som kan intressera mig?
  Du kan göra tester och få hjälp av en SYV att tolka och använda resultaten. Testerna ger dig inte hela sanningen men du får hjälp att fundera kring nya perspektiv.

Här intervjuar vi vår studie- och yrkesvägledare (SYV) Ylvali för att få reda på mer praktisk information inför högre studier och vilken hjälp man kan få. Behöver du prata med en SYV? Boka tid här.

Hur går ett vägledningssamtal till?

Vilken hjälp kan jag få av en studie- och yrkesvägledare?

Hur vet jag om jag är behörig till en utbildning?

Hur ska jag klara ekonomin när jag studerar?

Här har vi listat användbara länkar för dig som vill veta mer om högre studier!