Startar:

Slutar:

Sista dagen att söka grundkurser i svenska, matematik och svenska som andraspråk med start 30 maj

Grundläggande vuxenutbildning är för vuxna som saknar de kunskaper som barn och ungdomar får genom grundskolan.

Grundkurser på högstadienivå är grunden för att senare kunna söka andra utbildningar på gymnasienivå.

Kursstart 30 maj

Sista ansökningsdag 8 maj

  • Matematik, delkurs 1-4
  • Svenska, delkurs 1-4
  • Svenska som andraspråk, delkurs 1-4

Läs mer om grundläggande vuxenutbildning här

Kurskatalog och ansökan hittar du här