Högre studier på Campus Viadidakt

I Katrineholm och Vingåker finns Campus Viadidakt – ett lärcentrum med lokaler, teknik och service för dig som studerar eller ska börja studera eftergymnasiala studier. Vi samarbetar med universitet, högskolor och yrkeshögskolor (YH) vilket gör att vi kan erbjuda några av deras utbildningar på plats hos oss. 

Vem är Campus Viadiakt för?

Campus Viadidakt är för dig som

  • studerar enskilt eller i grupp (oavsett distansstudier eller annan studieort) och är skriven i Katrineholms eller Vingåkers kommun
  • är skriven i någon annan kommun men läser en kurs eller ett program som Viadidakt erbjuder i samverkan med högskola, universitet eller YH.

Studerande på annan ort

Du kan utnyttja Campus Viadidakt om din utbildning finns på en annan platsbunden ort än Katrineholm och Vingåker. Så länge du är skriven i Katrineholm eller Vingåker får du fritt använda våra lokaler, teknik och service. Vi kan även hjälpa dig att få tentera på plats hos oss trots att din utbildning är platsbunden någon annanstans.

Att vara student på Campus Viadidakt

De som studerar hos oss träffas ibland i studiegrupper eller studerar enskilt. Några kommer hit ofta och andra väljer campus som ett komplement när de inte kan sitta hemma. Vissa grupper har föreläsningar hos oss och får då sin undervisning via telebild. Många studenter nyttjar möjligheten att skriva tenta här och slipper lägga energi på att resa under tentamensdagen. Studenter som vill sitta enskilt kan boka ett av våra grupprum.

Centralt och tillgängligt alla veckans dagar

Vårt campus finns i Kullbergska huset (Bievägen 1B, Katrineholm) och på Åbrogården (Storgatan 55, Vingåker). Som student får du ett passerkort som gör att du har tillgång till våra lokaler alla dagar i veckan.

Ansök om passerkortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Du kan även använda e-tjänsten för att förlänga ditt nuvarande passerkort.)

Teknik och service

På campus finns personal som gärna hjälper dig om du har frågor eller behöver teknisk support.

I både Katrineholm och Vingåker erbjuder vi

  • lokaler för enskilda studier eller i grupp
  • datorer, skrivare, programvaror, telebildanläggningar
  • studie- och yrkesvägledare
  • pentry, café och mötesplats
  • tentamensmöjligheter (det är alltid ditt lärosäte som godkänner tentamensort).

Tentera på Campus Viadidakt

Du som är student kan skriva tentamen hos oss i Katrineholm eller Vingåker.

Tentera på Campus Viadidakt

Utbildningar

Följande utbildningar kan du läsa på plats på Campus Viadidakt eller på distans. När du läser en distansutbildning kan du använda Campus Viadidakts lokaler för att studera, bilda studiegrupp och skriva tentamen.

Universitets- och högskoleutbildningar

Förskollärarprogrammet

Poäng: 210 HP
Plats: Katrineholm
Anordnare: Karlstad universitet
Ansökningsperiod: 16 sep-15 okt 2019
Läs mer: Förskollärarprogrammet på Karlstad universitets webbplatslänk till annan webbplats

Grundlärarprogrammet årskurs 4-6

Poäng: 240 HP
Plats: Katrineholm
Anordnare: Karlstad universitet
Ansökningsperiod: -
Nästa start: Hösten 2020
Läs mer: Grundlärarprogrammet årskurs 1-4 på Karlstad universitets webbplatslänk till annan webbplats

Yrkeshögskoleutbildningar

Byggproduktionsledare

Poäng: 430 YH-poäng
Plats: Katrineholm
Anordnare: KYH
Ansökningsperiod: - (Endast pågående)
Nästa start: Hösten 2020
Läs mer: Byggproduktionsledare på KYH:s webbplatslänk till annan webbplats

Data Center Engineering Operations Technician

Plats: Eskilstuna med möjlighet till praktik i Karineholm
Anordnare: Teknikhögskolan
Ansökningsperiod: Sista ansökningsdag 29 november 2019
Läs mer: Operativ drifttekniker på Teknikhögskolans webbplatslänk till annan webbplats

Energiingenjör

Poäng: 420 YH-poäng
Plats: Distans
Anordnare: TUC yrkeshögskola
Ansökningsperiod: - (Endast pågående)
Läs mer: Energiingenjör på TUCs webbplatslänk till annan webbplats

Fastighetsingenjör tekniska system

Poäng: 415-YH poäng
Plats: Katrineholm
Anordnare: KYH
Ansökningsperiod: - (Endast pågående)
Läs mer: Fastighetsingenjör tekniska system på KYH:s webbplatslänk till annan webbplats

Logistikutbildning Green Logistic Management

Poäng: 415 YH-poäng
Plats: Distans
Anordnare: Teknikhögskolan
Ansökningsperiod: - (Endast pågående)
Läs mer: Logistikutbildning på teknikhögskolamns webbplatslänk till annan webbplats

Kille studerar

Medicinsk sekreterare

Poäng: 400 YH-poäng
Plats: Katrineholm
Anordnare: Campus Nyköping
Ansökningsperiod: - (Endast pågående)
Läs mer: Medecinsk sekreterare på Campus Nyköping webbplatslänk till annan webbplats

Kille studerar

Redovisningskonsult

Poäng: 400 YH-poäng
Plats: Katrineholm
Anordnare: KYH
Ansökningsperiod: - (Endast pågående)
Läs mer: Redovisningskonsult på KYH:s webbplatslänk till annan webbplats

Solenergiprojektör

Poäng: 425 YH-poäng
Plats: Katrineholm
Anordnare: KYH
Ansökningsperiod: - (Endast pågående)
Nästa start: Hösten 2020
Läs mer: Solenergiprojektör på KYH:s webbplatslänk till annan webbplats

Specialistbarnskötare

Poäng: 200 YH-poäng (halvtid)
Plats: Distans
Anordnare: Campus Nyköping
Ansökningsperiod: - (Endast pågående)
Läs mer: Specialistbarnskötare på Campus­ Nyköpings webbplatslänk till annan webbplats

Kille studerar

Specialistundersköterska demens

Poäng: 200 YH-poäng (deltid)
Plats: Distans
Anordnare: Campus Nyköping
Ansökningsperiod: - (Endast pågående)
Läs mer: Specialistundersköterska demens på Campus Nyköping webbplatslänk till annan webbplats

Specialistundersköterska psykiatri

Poäng: 210 YH-poäng (deltid)
Plats: Distans
Anordnare: TUC yrkeshögskola
Ansökningsperiod: - (Endast pågående)
Läs mer: Specialistundersköterska psykiatri på TUCs webbplatslänk till annan webbplats

Stödpedagog

Poäng: 200 YH-poäng
Plats: Distans
Anordnare: Campus Nyköping
Ansökningsperiod: - (Endast pågående)
Läs mer: Stödpedagog på Campus Nyköping webbplatslänk till annan webbplats

Kille studerar

VVS-ingenjör

Poäng: 400 YH-poäng
Plats: Distans
Anordnare: Campus Nyköping
Ansökningsperiod: - (Endast pågående)
Läs mer: VVS-ingenjör på Campus Nyköping webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Samordnare för högre studier

Malin Hellmér

Telefon: 0150-569 45

Administratör för högre studier

Britt-Inger Karlsson

Telefon: 0150-578 25