Svenska för invandrare (sfi)

Sfi är en undervisning i svenska för dig som inte har något av de nordiska språken som ditt modersmål. Sfi ska ge vuxna nyanlända invandrare grundkunskaper i svenska språket och det svenska samhället. Utbildningstiden kan variera beroende på tidigare kunskaper och hur lätt du har att lära dig. Utbildningen finns i Katrineholm och Vingåker.

Anmälan

Om du har en handlingsplan med Arbetsförmedlingen där sfi ingår kommer du anmälas automatiskt till sfi. Om du inte har en handlingsplan med Arbetsförmedlingen måste du själv anmäla dig till sfi via vår webbanmälan. Sfi startar året om, så välkommen med din anmälan när du vill.

Gå till Viadidakt webbanmälan för sfi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sista anmälningsdag för respektive kursstart på sfi är enligt följande:

Kursstarter 2022

Kursstart 10 januari

Sista anmälningsdag 12 december

Kursstart 14 februari

Sista anmälningsdag 16 januari

Kursstart 21 mars

Sista anmälningsdag 20 februari

Kursstart 25 april

Sista anmälningsdag 27 mars

Kursstart 30 maj

Sista anmälningsdag 1 maj

Kursstart 8 augusti

Sista anmälningsdag 10 juli

Kursstart 12 september

Sista anmälningsdag är 14 augusti

Kursstart 17 oktober

Sista anmälningsdag 18 september

Kursstart 21 november

Sista anmälningsdag 23 oktober

Vem får gå på sfi?

Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och uppfyller kriterierna nedan har rätt att delta på sfi.

Läs mer om din rätt till utbildningen

Utbildning i svenska för invandrare på skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns tre studievägar inom sfi

Studieväg 1

  • För dig som har kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet och som inte kan läsa och skriva på ditt eget språk.
  • Långsam studietakt.
  • Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.

Studieväg 2

  • För dig som har studerat på grundskola eller gymnasium i ditt hemland i mindre omfattning än motsvarande svensk gymnasieskola.
  • Normal studietakt.
  • Inom studieväg 2 finns kurserna B, C och D.

Studieväg 3

  • För dig som har en utbildning som motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Du behöver god studievana och förmåga att arbeta självständigt.
  • Snabb studietakt.
  • Inom studieväg 3 finns kurserna C och D.