Västra skolan

Skolan

Västra skolan ligger i den norrra delen av Katrineholm. Skolan har ett gemensamt upptagningsområde med Östra skolan. Det kan alltså variera år från år vilken av skolorna som barn boende i den norra stadsdelen får börja i vid skolstarten. Västra skolan tillhör samordningsområde nord.

Idag har vi cirka 270 elever och på skolan har vi:

 • förskoleklass för 6-åringar
 • skolår 1-6
 • fritidshem

På Västra skolan finns ett specialpedagogiskt team bestående av specialpedagog, svenska som andraspråkslärare, speciallärare och resurslärare. I teamet finns goda kunskaper i matematik, IT som hjälpmedel, läs – och skriv samt svenska som andraspråk.

För att kunna få en överblick och en helhetsbild av elevernas kunskaper i matematik och läs – och skrivförmåga har en årscykel arbetats fram. I denna årscykel ingår regelbundna kartläggningar där resultatet används för de åtgärder som vidtas både på organisations, grupp- och individnivå. Teamet utformar och arbetar även med åtgärder för olika elever och elevgrupper beroende på elevens behov.

Västra skolans vision är:

 • Alla barn bevarar sin nyfikenhet och lust att lära och känner glädje för sin skola.
 • Alla barn är trygga och känner sig sedda.
 • Alla barn får hjälp att lära känna sig själv och därigenom utveckla god självkänsla och tillit till sin egen förmåga.
 • Alla barn och vuxna visar respekt, hänsyn och empati.
Skicka ett tips om sidan till någon
Västra skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Västra skolan
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktuellt

 • Krakel Spektakel

  2017-12-05 | 
  Krakel Spektakel hängde och slängde uti en gardin...
 • Vinterkalender 2017

  2017-12-04 | 
  Nya luckor att öppna varje dag.
 • Skolan fylldes av minnen

  2017-09-12 | 
  I lördag besöktes skolan av 1957 års avgångselever. Många och skolan fylldes av minnen från den tiden.
 • Skolavslutning åk4-6

  2017-06-15 | 
  Följ länken och läs hela programmet.
 • Reklamfilm

  2017-05-10 | 
  Årskurs 6 har under en vecka jobbat schemabrytande med reklam.
 • Fritids på påsklovet

  2017-04-24 | 
  Påsklovet på fritids i bilder.
 • Snilleblixtarna

  2017-04-24 | 
  Läs om våra sexor som vann fina priser i Snilleblixtarna.
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst

  2017-03-23 | 
  Brandmännen besöker oss och äter sin lunch i vår matsal.
 • Vinterkalender

  2016-11-30 | 
  Kolla in adventskalendern som årskurs 4-6 gjort.
 • Telefonsvararen

  2016-09-06 | 
  Vi upplever fortfarande problem med vår telefonsvarare.
 • Tack för den här tiden

  2016-06-21 | 
  Rektor Ann-Marie tackar för sig och lämnar med varm hand över till Linda Flykt.
 • Qualis certifierade

  2016-05-24 | 
  Vi har blivit godkända.
 • Nytt kök

  2016-04-25 | 
  På skolan har vi nu fått ett kök där man lagar maten på plats.
 • PULS

  2016-04-12 | 
  Ett projekt för att öka elevernas koncentration, uthållighet och på lång sikt deras skolresultat.
 • Informations brev om Lärknuten

  2013-10-07 | 
  Här finns ett informationsbrev om skolans kommunikationsplattform, Lärknuten.