Profil

På Västra skolan har vi en profil som genomsyrar hela skolan, profilen kallar vi språkutveckling.

"Vår skola arbetar medvetet med att utveckla våra elevers språk. Vi anser att språkets betydelse för eleverna är av största vikt och har därför detta som vår profil. Språket är ett verktyg för vårt tänkande, för vår förmåga att samspela med andra och vi anser att det är med hjälp av språket kunskap utvecklas"

På skolan har vi en språkutvecklingsgrupp som aktivt arbetar med att stötta lärarna med språkutvecklande aktiviteter/projekt. Representanter är lärare från förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet. De språkutvecklande aktiviteterna kan handla om att tala, lyssna, läsa, skriva och använda drama. Gruppen ansvarar även för att den kommungemensamma språkutvecklingsplanen utvärderas och uppdateras. Planen finns tillgänglig på Katrineholms kommuns hemsida www.katrineholm.se

Skicka ett tips om sidan till någon
Västra skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Västra skolan
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktuellt

 • Krakel Spektakel

  2017-12-05 | 
  Krakel Spektakel hängde och slängde uti en gardin...
 • Vinterkalender 2017

  2017-12-04 | 
  Nya luckor att öppna varje dag.
 • Skolan fylldes av minnen

  2017-09-12 | 
  I lördag besöktes skolan av 1957 års avgångselever. Många och skolan fylldes av minnen från den tiden.
 • Skolavslutning åk4-6

  2017-06-15 | 
  Följ länken och läs hela programmet.
 • Reklamfilm

  2017-05-10 | 
  Årskurs 6 har under en vecka jobbat schemabrytande med reklam.
 • Fritids på påsklovet

  2017-04-24 | 
  Påsklovet på fritids i bilder.
 • Snilleblixtarna

  2017-04-24 | 
  Läs om våra sexor som vann fina priser i Snilleblixtarna.
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst

  2017-03-23 | 
  Brandmännen besöker oss och äter sin lunch i vår matsal.
 • Vinterkalender

  2016-11-30 | 
  Kolla in adventskalendern som årskurs 4-6 gjort.
 • Telefonsvararen

  2016-09-06 | 
  Vi upplever fortfarande problem med vår telefonsvarare.
 • Tack för den här tiden

  2016-06-21 | 
  Rektor Ann-Marie tackar för sig och lämnar med varm hand över till Linda Flykt.
 • Qualis certifierade

  2016-05-24 | 
  Vi har blivit godkända.
 • Nytt kök

  2016-04-25 | 
  På skolan har vi nu fått ett kök där man lagar maten på plats.
 • PULS

  2016-04-12 | 
  Ett projekt för att öka elevernas koncentration, uthållighet och på lång sikt deras skolresultat.
 • Informations brev om Lärknuten

  2013-10-07 | 
  Här finns ett informationsbrev om skolans kommunikationsplattform, Lärknuten.