23 mars 2017

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Räddningstjänsten har ett projekt under en 10 veckors period då de gör platsbesök och objektsorientering, med det menas att man går runt och bekantar sig med skolans lokaler. Efter avslutad orientering stannar de och äter lunch i skolans matsal. Vilket ökar vuxen närvaron i matsalen och förhoppningsvis är det ett uppskattat inslag hos våra elever.

Under ett av sina besök passande brandmänen på att träna lite också då de spelade fotboll med eleverna.

Skicka ett tips om sidan till någon
Västra skolan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Västra skolan
* = Obligatorisk uppgift
*