/

Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Här hittar du också information om hur du kan överklaga ett beslut.

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten.

I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla.

 

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten

Box 406

581 04 Linköping.

 • Vård- och omsorgsnämndens enskild utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 16-19
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst, arbetsutskottet
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 16-22
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm
 • Kulturnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: § 11-17
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 149-163
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 28-50
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: § 38-49
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 24 - 38
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 13-15
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 20-25
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 15-19
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Service- och tekniknämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 16-24
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen
 • Bildningsnämndens antagningsutskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 6-11
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Service- och tekniknämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 14-15
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Service- oh teknikförvaltningen
 • Viadidaktnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 9-15
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Viadidakt
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 125-148
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Personalutskottet
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 22-28
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen