/

Truppgymnastikhall

Vi har Sveriges modernaste träningshall för truppgymnastik. Den är uppbyggd på ett podium för att på bästa sätt ge gymnasterna goda träningsmöjligheter.

Allmänna råd & rekommendationer

Du som hyr våra lokaler ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att förhindra smittspridning av corona/covid-19. Du ska också ta ansvar för om du kan genomföra ditt evenemang eller om du behöver avboka det. Väljer du att ställa in måste du avboka lokalen – det sker inte automatiskt. Katrineholms kommun kommer 23 december - 31 januari inte att debitera någon avgift vid eventuell avbokning.

Från och med 12 januari gäller bland annat följande:

 • Se till så att det inte uppstår trängsel vid din aktivitet.
 • I Katrineholms kommuns lokaler, till exempel simhall och konsthall, finns ett maxantal för besökare. Det innebär att vi kan behöva neka dig tillträde vid ett besök för att följa regeln om krav på 10 kvadratmeter per person vid en kultur- och fritidsaktivitet. Vi kommer informera om vad som gäller på plats i respektive lokal.
 • Fortsatt avrådan från att arrangera cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Du som är arrangör beslutar själv om du ska genomföra ett läger.
 • Ordinarie föreningsverksamhet och föreningsaktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställningar och tävlingar fortgår.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln. Inga av kommunens elever kommer i dagsläget att studera på distans.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis. Maxantal är 500 personer. Det ska vara avstånd om 1 meter mellan sällskapen och max 8 personer i ett sällskap. Om det är fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis.
 • Vid uthyrning till privatpersoner får det endast vara 20 personer som deltar i aktiviteten i lokalen.

Har du frågor?

Hör av dig till lokalbokningen eller kultur@katrineholm.se beroende på hur du bokat lokal hos oss. Läs mer om kommunens arbete med corona/covid-19.

I hallen finns

 • en klossgrop.
 • en höj- och sänkbar nedslagsgrop.
 • tre nedslagsgropar, varav en är nio meter bred så man kan hoppa från fyra håll samtidigt.
 • nedsänkta trampoliner.
 • nedsänkt trampolingolv (trampolin tracks).
 • nedbyggt akrobatikgolv (tumbling-golv).
 • bana till akrobatikgolv.
 • trampettuppställning för hård landning.