/
/

Discgolfbanan

Katrineholms nya discgolfbana har 18 hål och är cirka två kilometer lång och går genom skog, hag- och betesmark. Vid banan finns betande djur.

Discgolf är en kombination av frisbee och golf - nära naturen. Varje hål har en plats för utkast som kallas "tee" - där du startar. Du ska sedan med ett kast i taget nå målet på banan som är en korg. Vid varje startpunkt finns en beskrivning hur du ska göra för att ta dig till målet vid just det hålet. Hindren består av träd, buskar, stenar och höjdskillnader.

Utkast, första tee, träd och buskar och vy från första utkastet i discgolfbanan.
Första tee. Foto: Josefin Lundin

Vill du prova på discgolf?

Om du inte har egna discar kan du inne hos bowlinghallen Länk till annan webbplats. hyra discar för ditt nästa discgolfäventyr.

Vill du lära dig mer om sporten eller kanske börja tävla? Hör av dig till Katrineholms Discgolfklubb Länk till annan webbplats. som är en ideell förening som har Katrineholms discgolfbana som hemmabana.

Arbetet med nya discgolfbanan

I lövskogsområdet kring Duveholmshallen och Backa strand gör vi insatser för att främja den biologiska mångfalden och samtidigt har vi byggt den nya discgolfbanan. Arbetet innebär att vi bland annat har tagit ner träd och röjt bland sly och buskar. Vi återskapar tidigare betes- och hagmarker och tar tillvara på särskilt viktiga träd och ger dem utrymme så att de kan växa sig stora och starka.

Discgolfbanan är inte helt färdigställd och en del arbete återstår med att röja sly och göra den helt klar. På vissa ställen finns högt gräs och buskar kvar, vi är medvetna om det och arbetar för att banan ska bli så klar som möjligt. Vi har också lämnat några döda träd - anledningen är att dessa innehåller nytta insekter och kryp som gynnar den biologiska mångfalden.

Betande får - projekt för biologisk mångfald

Delar av discgolfbanan går genom en hag- och betesmark med stängsel. Här betar får, dels för att hålla landskapet öppet och för att gynna den biologiska mångfalden. Projektet är på prov under sommaren 2021 för att sedan utvärderas.

Det är helt enkelt ett test för att se hur det går. Fåren trivs i hagen men är ganska skygga så de kommer hålla sig undan. Du som är discgolfspelare behöver inte vara rädd för att störa dem. Vi vet om att fåren bajsar på tee och att det upplevs som ett problem. Vi arbetar på att lösa det.

Varför gör vi det här?
Med den nya discgolfbanan hoppas vi att ännu fler kan upptäcka och njuta av området på ännu fler sätt. Folkhälsan är viktig, ju fler som upptäcker naturen och motionerar – desto bättre. Vi vill också förstärka den biologiska mångfalden i området genom att återskapa den tidigare betesmarken som funnits här. Under sommaren 2021 kommer vi att ha betande får vid vissa av hålen som bidrar till ett öppet landskap och att fler växter och insekter trivs.

Hur kommer området att se ut?
Pollinerande träd som är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden lämnas kvar. Även friska tall- och lövträd blir kvar. Likaså sparar vi död ved som innehåller bomiljöer för många insekter och fåglar. Snår och buskar ska vara kvar för att gynna mindre däggdjur och mindre träd sparas för att kunna bli stora och gamla om hundra år. Dessa blir också naturliga hinder i discgolfbanan med 18 hål.

Hållbar utveckling
I Katrineholms kommun utgår vårt arbete från de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är samlade i FN:s Agenda 2030 Länk till annan webbplats..

I just det här projektet arbetar vi mot följande mål:

Vi arbetar mot mål 3 hälsa och välbefinnande och mål 15 ekosystem och biologisk mångfald. Till höger i bild syns logotype för de globala målen. 
en disc landar i discgolfkorgen - målet runt syns buskar och träd och hagmark.
En disc landar i målet. Foto: Josefin Lundin