/

Hållbar framtid

Katrineholms förskolor har under 2020 och våren 2021 genomfört ett projekt kring temat Hållbar framtid. Barnen har fått lära sig om hållbarhet, klimat och naturens resurser.

En bild på en del av utställningen. Några olika konstverk syns i förgrunden och på en vägg längre bak syns en stor text av urklippta bokstäver i kartong. Det står Hållbar framtid.

Utställning med barnens konstverk

För att manifestera kunskapen erbjöds förskolorna att medverka med material till en utställning på samma tema - hållbarhet. I en utställning på Kulturhuset Ängeln visades 17 förskolors olika tolkningar och gestaltningar av begreppet hållbar framtid.

Du som inte hann se utställningen, kan se en filmad rundvandring med Ellen och Myran här.