/
/

Idrottsstrategiska gruppen

Idrottsstrategiska gruppen (ISG) är en samverkansgrupp bestånde av politiker och tjänstemän från Katrineholsm kommun, representant från Sörmlandsidrotten och representanter från Katrineholms idrottsföreningar.

Uppdragsbeskrivning

Styrdokument för ISG är bland annat kommunplanen, idrottsrörelsens strategi 2025 samt Katrineholms kommuns idrottspolitiska program. Föreningsrepresentanternas uppdrag är att verka som företrädare för alla Katrineholms idrottsföreningar (inte bara sin egen) och har en viktig funktion i att samla information från föreningar kring vilka synpunkter, behov och önskemål som finns inom Katrineholms idrottsrörelse. Samtliga medlemmar i ISG ska se till hela kommunens bästa och skapa bästa möjliga förutsättningar för idrott i Katrineholm.

Val av representanter till ISG

Politiker utses av service- och tekniknämnden. Tjänstepersoner utses av service- och teknikförvaltningen. Sörmlandsidrottens representant utses av Sörmlandsidrottens ledningsgrupp. Föreningsrepresentanterna är:

  • fyra till antalet - två kvinnor och två män
  • utses av Katrineholms bidragsberättigade idrottsföreningar i samband med kommunens årliga föreningskonferens.
  • har ett mandat på ett år men kan väljas om obegränsat antal gånger.
  • adjungerade ledamöter kan ISG själva besluta om genom att adjungera ytterligare personer beroende på vilka frågor som ska diskuteras.


ISG på facebook - Katrineholmsidrotten

Visste du att ISG har en egen facebooksida? Den heter Katrineholmsidrotten - du hittar den genom att klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medlemmar i idrottsstrategiska gruppen (uppdaterad 2020-03-30):

Anneli Hedberg, ordförande service- och tekniknämnden även ordförande i den idrottsstrategiska gruppen

Helena Gärtner, vice ordförande service- och tekniknämnden

Joha Frondelius, andre vice ordförande service- och tekniknämnden

Tomas Lövgren, Föreningen Idrott för alla

Lotta Nilsson, Gymnastikklubben Karineholmsgymnasterna

Andreas Cervin, Katrineholms Sportklubb

Sara Benafakir Lund, Katrineholms Allmänna Idrottsklubb

Jonas Nilsson, RF SISU Sörmland

Karin Engvall, Service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Britt Fredriksson, Service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Dennis Carlson Service- och teknikförvaltningen, Katrineholms kommun

Här kan du snart hitta verksamhetsplanen för ISG 2020.

Snart finns våra nyhetsbrev här!

Här hittar du aktuella mötesdatum för ISG:

2020

27 januari
2 mars
15 april
25 maj
18 augusti
28 september

Här kommer det snart att publiceras mer information!

Här kommer det snart att finnas mer information i formen frågor och svar kring idrottsstrategiska gruppens arbete.

Tillgänglighet

Några dokument på den här sidan är ännu inte tillgängliga enligt tillgänglighetsdirektivet. De kommer att uppdateras inom en halvårsperiod, det vill säga senast mars 2021. Vi arbetar aktivt för att de ska bli uppdaterade innan dess. Det gäller bland annat dokument för affischering på offentlig plats och närvarokort. Vill du ta del av ett dokument som inte är tillgängligt? Kontakta oss så hjälper vi dig.