/

Frågor och svar

Här har vi samlat alla frågor och svar på ett och samma ställe. Undrar du över något som du inte hittar i listan så skicka din fråga till kultur@katrineholm.se

Genom att anmäla din programpunkt via mejl till oss på kultur@katrineholm.se.

Meddela samtidigt om praktiska och tekniska behov samt önskad tidpunkt. Arrangerar du fler program­punkter anmäler du dem en och en.

Anmälan ska göras senast den 31 augusti!

Alla som vill får delta på Kulturnatten. Oberoende om du är privatperson, medlem i en förening, professionell kulturaktör, en kör, studerande, ung eller gammal så är du med och skapar Kulturnatten om du anmäler en programpunkt.

Alla aktörer har såklart olika förutsättningar och möjligheter att kunna vara med. Vi försöker underlätta för så många som möjligt att kunna medverka.

Alla programpunkter ska innehålla något slags kulturinslag samt ha fri entré. Innehållet kan även vara folkbildande, såsom föreläsningar eller workshops, om temat berör kultur.

Ramtiden för Kulturnatten är klockan 15.00-23.00. Observera att kulturaktiviteter på Kulturhuset Ängeln kommer att avslutas klockan 22.00.

Huvudarrangör är kulturförvaltningen i Katrineholms kommun. Men alla som deltar med en programpunkt under Kulturnatten är en arrangör, oberoende om du är en artist, förening, ett bibliotek eller något annat.

Orsaken till att vi valt att använda begreppet arrangör är att den som vill anordna en programpunkt är ansvarig för att genomföra den och att anmäla den. Du arrangerar alltså din egen programpunkt, men ofta i samverkan med en plats- och scenansvarig och med oss som jobbar med kulturnatten.

Alla aktörer har olika förutsättningar och möjligheter att kunna vara med. Vi försöker hitta sätt för så många som möjligt att kunna medverka. Alla arrangemang under Kulturnatten ska ha fri entré, men det betyder inte att alla som medverkar med innehåll kan ställa upp gratis. Det är du som kulturaktör som avgör på vilka villkor du kan ställa upp.

Eventuella arvoden/ersättningar för framträdanden görs upp mellan arrangören/aktören och den som är ansvarig för scenen, platsen eller verksamheten.

Olika scener och platser har olika ekonomiska förutsättningar. Om du har svårt att genomföra en programpunkt så undersök möjligheterna att samarbeta med till exempel något studieförbund eller en bidragsberättigad förening.

Har du frågor eller synpunkter om detta får du gärna höra av dig till oss på kultur@katrineholm.se.

Det går bra att exempelvis sälja fika, merch eller konst så länge det är fritt för publiken att delta i programpunkten, och utan krav på att köpa något. Marknadsstånd eller försäljning som inte kan kopplas till en programpunkt eller ett kulturellt inslag accepteras inte i programmet.

Hör av dig med din idé eller ditt programförslag till ansvarig för den plats du önskar vara på. Katrineholms kommun förmedlar kontaktuppgifter till några av Kulturnattens scener, samarbetspartners och mötesplatser. Det är även fritt fram att kontakta andra scener, lokaler eller restauranger i stan, eller uppträda på gator, torg eller i parker inom kulturnattens tillståndsområde.

Den som har en programidé är ansvarig för att hitta en plats för sin programpunkt, men vi gör vårt bästa för att vägleda och hjälpa till. Hittar du inte det du söker, eller stöter på problem? Kontakta kultur@katrineholm.se.

Ja, så länge måltiden är en underordnad del under programpunkten. I övrigt gäller samma villkor som för alla som deltar, att programpunkten ska ha fri entré och innehålla något slags kulturinslag.

Deadline för anmälan av en programpunkt är den 31 augusti 2023, kl. 23.59. Du anmäler din programpunkt via e-post: kultur@katrineholm.se
Skriv Programpunkt Kulturnatt i ämnesraden.

Programmet behöver vara helt klart i början av september så att vi kan marknadsföra det brett, och för att scenerna och platserna ska hinna förbereda för programpunkterna.

Katrineholm är en konst- och kulturstad, rik på upplevelser och intryck. Med Kulturnatten vill vi skapa oväntade möten, mellan aktörer, invånare och olika kulturella uttryck. Vi vill skapa förutsättningar för så många som möjligt att delta och visa upp Katrineholms breda och mångfacetterade kulturliv.

Nej. Kommunen är stor och det finns många föreningar och kulturaktörer utanför stadskärnan. Vill du arrangera något i en ytterort så går det bra om arrangemanget sker den 20 oktober någon gång mellan 15.00 och 23.30. Hör av dig till kommunens kultursamordnare innan den 31 augusti via e-post: carina.nilsson@katrineholm.se

Alla programpunkter kommer marknadsföras i Evenemangsguiden, via kommunens sociala mediekanaler, på våra digitala infartsskyltar, affischer och nyhetsbrev.

Programpunkter sprids även via kulturnattens partners och de scen- och platsansvariga. Alla arrangörer ansvarar också för att marknadsföra sina egna programpunkter till sina specifika målgrupper.

Kommunen upplåter sina lokaler och stöttar arrangörerna med bland annat teknik, och marknadsföring. Kommunen förmedlar kontakter och strävar efter att skapa goda förutsättningar för så många som möjligt att kunna medverka. Kommunen stöttar ekonomiskt genom sina befintliga stöd och bidrag och visst inköp av kulturprogram.