/
/

Elskåp med historiska bilder

Kommunen söker nu historiska bilder från er medborgare. Bilderna kommer att tryckas på fyra olika elskåp på Köpmangatan.

Ett elskåp som det ser ut idag och ett elskåp med en bild på

Bilden är ett fotomontage, ett exempel på hur det kan se ut.

Elskåpen vi söker bilder till:

Skåp 1: Köpmangatan 8, vid SEB.

Skåp 2 & 3: Köpmangatan 12, vid tunneln in till innergården.

Skåp 4: Köpmangatan 16, vid Sköna Gertruds te och kaffe.

Vi vill att bilderna visar platsen så som den sett ut tidigare.

Skicka in en bild

Maila din bild/dina bilder till kultur@katrineholm.se senast den 16 mars.

Skriv en kort beskrivning av vad vi ser på bilden och vilken plats/adress bilden visar. Ange ditt namn och dina kontaktuppgifter samt fotografens namn. Du behöver ha rättigheterna till bilderna du skickar in.

Juryn väljer ut fyra bilder baserat på bildens motiv, bildkvalitet och koppling till platsen. Juryns beslut kan inte överklagas.

Lyfta stadsmiljön & minska klotter

Satsningen görs ihop med Tekniska verken för att försköna stadsmiljön och minska klottret. Totalt kommer 20-25 skåp att prydas med bilder som har kopplingar till platsen där skåpen står.