/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan påverkan på framkomligheten finns inte med.

Trädgårdsgatan/Östermalmsgatan - ny busshållplats

Med start vecka 33 bygger vi om och tillgänglighetsanpassar busshållplatsen nära korsningen Trädgårdsgatan/Östermalmsgatan och gör det lättare för dig att komma på och av bussen.

Så här påverkas trafiken

Under ombyggnation kommer ett av körfälten att vara avstängt. Som bilist har du därför fortfarande möjlighet att passera platsen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning. Det kommer även att finnas en tillfällig busshållplats öster om bygget (i riktning mot Kullbergska sjukhuset) under hela byggtiden.

När: ombyggnationen startar vecka 33 och beräknas vara färdigt vecka 41.
Utförare: Katrineholms kommun.
Kontakt:
Markus Mellstrand, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-577 00 (växel).

Asfaltering av rondeller

Med start vecka 34 asfalterar Trafikverket fem stycken cirkulationsplatser i Katrineholm. Arbetet kommer att utföras mellan klockan 19 till 06 (kväll och natt).

Följande cirkulationsplatser berörs

  • Vingåkersvägen/Odlarevägen
  • Mejerigatan/Västra Fredsgatan
  • Riksväg 55/Bievägen
  • Riksväg 52/57/Österleden
  • Riksväg 52/55

Så här påverkas trafiken

Trafikvakter kommer att finnas på plats. För frågor gällande framkomlighet under pågående arbete kontakta utmärkningsansvarig Mattias Carlsson via telefon: 073-057 77 87.

Läs mer om pågående projekt på Trafikverkets vägar i Södermanland. Länk till annan webbplats.

Korsningen Vasavägen/Skogsgatan

Nu bygger vi om korsningen Vasavägen/Skogsgatan och skapar en säkrare trafikmiljö vid Järvenskolan. Vi höjer upp korsningen och förbättrar gång- och cykelvägen i anslutning till korsningen.

Så här påverkas trafiken

Skogsgatan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik under delar av byggtiden, samt öppen för gångtrafik under hela byggtiden. Boende på Skogsgatan kommer att ha möjlighet att ta sig till och från sina bostäder under hela byggperioden.

Ett körfält kommer att hållas öppet under hela arbetet på Vasavägen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell vägvisning.

Tidplan

Arbetet startar under vecka 26 och beräknas vara färdigt under augusti 2022.

Mer information och kontakt

Philip Landeman, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Österleden

Vi fortsätter att genomföra sprängningar på Lövåsen i Katrineholm. Det här medför att delar av Österleden behöver stängas av under cirka 15 minuter per dag, med start den 16 maj och beräknas vara färdigt under september. Avstängningen kommer att ske på delar av och i anslutning till Österleden.

Så här påverkas trafiken

Avstängningen kommer att pågå under cirka 15 minuter varje dag (måndag till torsdag). Avstängningen kommer att äga rum någon gång mellan klockan 13.30 och 16. Trafikvakter finns på plats och kommer att stänga av trafiken inför varje sprängning. Trafikanter får vänta tills vägen öppnas igen, efter cirka 15 minuter.

Sprängningarna kan medföra buller i området, men innebär inga risker för byggnader eller personer som rör sig i närheten. Boende i närheten kommer heller inte att påverkas av sprängningsarbetet.

Tidplan: arbetet startar den 16 maj och väntas pågå till början av september 2022.
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur, mark och exploatering på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Fredsgatan - ny gc-bana

Nu bygger vi en gång- och cykelbana på Fredsgatan mellan Hantverkaregatan och Vasavägen. Vi planterar även träd och ordnar ny belysning på sträckan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Sträckan kommer att vara enkelriktad för trafik i västergående riktning (från Vasavägen till Hantverkaregatan). Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell vägvisning. 

Tidplan: arbetet startar den 25 april och beräknas vara färdigt hösten 2022.
Kontakt:
Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Lövåsen - nytt industri och handelsområde

Nu börjar vi arbetet med att förbereda för ett nytt industri och handelsområde på Lövåsen i Katrineholm. Området är cirka 40 hektar stort och kommer bland annat ha plats för handel, kontor och fordonsservice längs med huvudgatan Österleden.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att vara igång under hela ombyggnationen. Tidvis kan viss störning ske i trafiken under ombyggnationen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt – följ aktuell vägvisning.

Tidplan: Arbetet startade i november 2021 och beräknas vara klart 2023.
Kontakt:
Niclas Sandberg, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.