/

Publicerad:

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som gäller från den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär en del förändringar både för dig som säljer tobak och för dig som röker.

Bild på en tänd cigarett

Den nya lagen innebär bland annat att:

 • rökförbudet utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar, lekplatser, perronger och busshållsplatser samt utanför entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde,
 • du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning, måste ansöka om tillstånd hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun senast den 1 november 2019.
 • rökförbudet utökas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (vattenpipa).

Så påverkas du som privatperson

Rökning på uteserveringar

Från och med 1 juli är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar. Det gäller alla typer av uteserveringar. Det är heller inte tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering eller att ordna särskilda rökområden, så kallade ”rökrutor” utanför ett serveringsområde. Det är också rökförbud utanför entrén till uteserveringar.

Rökförbudet gäller alla typer av rökning; tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter.

Rökfria miljöer - inom och utomhus

Den nya lagen innebär rökförbud i följande inom- och utomhusmiljöer:

 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, exempelvis perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
 • På uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är till för idrottsutövning (idrottsanläggningar). Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, t.ex. entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Så påverkas du som företagare

Du som vill sälja tobaksprodukter måste ansöka om tillstånd

 • Från och med den 1juli 2019 krävs tillstånd för att sälja tobak.
 • Om du har anmält tobaksförsäljning innan den 1 juli 2019 behöver du ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019. Din ansökan lämnar du till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Om du ska börja sälja tobaksvaror efter 1 juli 2019 ansöker du om tillstånd hos samhällsbyggnadsförvaltningen.
 • Du som får tillstånd betalar sedan en avgift varje år för den tillsyn som samhällsbyggnadsförvaltningen genomför. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om nya avgifter för tillstånd till tobaksförsäljning och tillsyn.

Rökning på uteserveringar

Från och med 1 juli är det inte längre tillåtet att röka på uteserveringar. Det gäller alla typer av uteserveringar, inte bara uteserveringar med tillstånd att servera alkohol. Det är inte tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering. Det är heller inte tillåtet med särskilda avgränsade avdelningar för rökning på en uteservering eller att ordna särskilda rökområden, så kallade ”rökrutor” utanför ett serveringsområde.

Rökförbudet gäller alla typer av rökning; tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter.

Har du redan anmält tobaks­försäljning?

Du som tidigare har anmält tobaksförsäljning får fortsätta att sälja dina tobaksprodukter fram till den 31 oktober. Du som vill fortsätta att sälja tobaksprodukter efter 31 oktober behöver ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019 hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun.

Parker, utegym och badplatser i Katrineholm

I Katrineholms kommun har kommunstyrelsen beslutat att utöka rökförbudet som den nya lagen omfattar och uppmanar även till rökfria miljöer inom badplatser, utegym och parker i Katrineholms kommun från och med 1 juli.

Beslutet går i linje med Katrineholms kommuns kommunplan Länk till annan webbplats. och där det tydliggörs att: alla ska ha möjlighet att växa upp och leva utan risk för att skadas till följd av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Miljöer där barn vistas, exempelvis lekplatser, idrottsplatser och badplatser, ska göras rökfria.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Utomhus är det ägaren eller den som bestämmer över ett visst område som ansvarar för att förbudet följs. Inomhus, och utanför entréerna till lokaler där det är rökförbud inomhus, har ägaren eller den som har tillgång till lokalen ansvaret. Det gäller dock inte för gallerior och köpcentrum - där är det fastighetsägaren som ansvarar för att rökförbudet följs.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.