Publicerad:

Student 2020

På den här sidan hittar du all information kring studenten 2020. Sidan uppdateras löpande. Senast uppdaterad 27 maj 2020.


jpg

Studentfirande på Lindengymnasiet

Uppdaterat 27 maj 2020

I år kommer studenten att bli annorlunda och alla moment kommer att ske i skolans lokaler. Fotografering, frukost och utspring kommer att ske klassvis, ceremoni med betyg- och stipendieutdelning kommer att samköras med totalt två klasser samtidigt.

Tider för utspring

 • Handels- och administrationsprogrammet: Klockan 10.55
 • VVS- och fastighetsprogrammet: Klockan 11.05
 • Ekonomiprogrammet (EK17A): Klockan 11.55
 • Hotell- och turismprogrammet: Klockan 12.05
 • Ekonomiprogrammet (EK17B): Klockan 12.55
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet: Klockan 13.05

Samtliga studenter kommer att springa ut från Lindengymnasiets huvudentré, var klass för sig. Inga anhöriga får delta under utspringet.

Upphämtning

Den som önskar att hämta upp sin student får chans att göra det på tvärgatan mellan Lindengymnasiet och SKF. Observera att det här endast är en plats för upphämtning och inte en plats där du kan vara åskådare. Inga anhöriga får delta under utspringet.

Karta

Följ Lindengymnasiets utspring live!

Vi kommer att live-sända utspringet för samtliga klasser på vår Facebook.

Studentfirande på Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College

Uppdaterat 27 maj 2020

Duveholmsgymnasiet och Katrineholms Tekniska College firar av sina studenter gemensamt med intern webbsänd ceremoni.


Studentfirandet på Duveholmsgymnasiet och KTC kommer att bli annorlunda i år. Eleverna kommer att fotograferas klassvis men i övrigt kommer respektive klass att hålla till i bestämda klassrum på skolan. Där kommer de ha stipendieutdelning, äta frukost samt följa den ceremoni med rektorerna vi sänder från aulan. Specifikt schema har skickats ut till eleverna i Ping Pong. Duveholms gymnasiesärskola kommer att ha en egen ceremoni med sina studenter samt eget utspring.

Bestämda uppsamlingsplatser

Eleverna kommer att springa ut från skolan klassvis och sedan direkt efter utspringet avlägsnas till bestämda uppsamlingsplatser där anhöriga kan hämta sin student. Nästa klass springer ut när föregående klass har avlägsnat sig. Inga anhöriga får deltaga vid utspringet. Utspringet livesänds på Duveholmsgymnasiets facebooksida.

Karta över utspring och uppsamlingsplats

Uppsamlingsplatser

Klasserna har fått olika uppsamlingaplatser att gå till efter sitt utspring. Prata med den ungdom du ska hämta om du är osäker på vilken klass hen går i. Nedan följer en förteckning över alla avgångsklasser från Duveholmsgymnasiet och KTC samt vilken tid de planeras springa ut.

 • SA17B - Klockan 11.00, uppsamlingsplats A
 • VO17B - Klockan 11.05, uppsamlingsplats D
 • ES17A - Klockan 11.10, uppsamlingsplats B
 • NA17 - Klockan 11.15, uppsamlingsplats E
 • BA17 - Klockan 11.20, uppsamlingsplats C
 • FTIN17 - Klockan 11.25, uppsamlingsplats D
 • ES17E - Klockan 11.30, uppsamlingsplats A
 • VO17A - Klockan 11.35, uppsamlingsplats E
 • EE17 - Klockan 11.40, uppsamlingsplats B
 • TE17 - Klockan 11.45, uppsamlingsplats D
 • SA17A - Klockan 11.50, uppsamlingsplats C

Om du vill kan du ladda ner kartan över uppsamlingsplatser som en PDF Pdf, 437.2 kB..

Följ utspringen live!

Vi kommer att live-sända utspringet för samtliga klasser på våra Facebooksidor.

Så firas studenten i Katrineholm

Publicerat 12 maj 2020

På grund av den rådande situationen av covid-19 kommer studenten för sistaårseleverna i Katrineholms gymnasieskolor att firas på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare år. En sluten studentdag med firande i mindre grupper och utspring på olika tider är några av de väsentliga skillnaderna.


I april gick rektorerna ut med en uppmaning till sistaårseleverna att lämna förslag på hur Katrineholms kommun kan genomföra examensdagen den 6 juni. Därefter har rektorerna haft samråd med klassrepresentanter och nu står det klart hur studentfirandet ska gå till.

Firas i mindre grupper

För att inte bilda större grupper kommer skolorna inte ha någon större gemensam samling av studenter. Utspring kommer att ske av en klass i taget och under olika tider. På Lindengymnasiet använder man en entrédörr och på Katrineholms tekniska college (KTC) och Duveholmsgymnasiet kommer man använda flera utgångar.

Utdelning av betyg och stipendier kommer att se olika ut utifrån de förutsättningar som finns på respektive skolenhet.

- Vi har verkligen vänt och vridit på frågan om studentens genomförande. Slutligen har vi landat i ett ställningstagande där vi värnar om varandra och reducerar risken för smittspridning. Det är vår främsta skyldighet, säger Ola Stenliden, verksamhetschef Bildningsförvaltningen.

Inga anhöriga under studentdagen

Inga anhöriga kommer att få delta under studentdagen. Det innebär att inga andra personer än skolans personal och sistaårselever får vistas på skolans område.

- Vi har försökt planera studenten så att det ska bli så bra som möjligt för eleverna i denna ovanliga situation. Det är förstås väldigt tråkigt att anhöriga inte kan närvara, men vi måste göra vad vi kan för att följa de riktlinjer och rekommendationer som gäller just nu. Vi planerar för att live-sända utspringen via internet, så att nära och kära ändå kan följa eleverna i denna stora stund, säger Johan Söderberg (S), ordförande Bildningsnämnden.

Presskontakt

Ola Stenliden
Mejl: ola.stenliden@katrineholm.se
Telefon: 070 557 34 35

Johan Söderberg
Mejl: johan.soderberg@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 71

Mösspåtagning

Publicerat 5 maj 2020

Utifrån de gällande riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten kommer vi i Katrineholms kommun inte att arrangera någon mösspåtagning. Med anledning av covid-19 måste vi följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och lagen om att inte samlas i större grupper, oavsett om folksamlingarna är arrangerade eller spontana. För oss i Katrineholm betyder det att all mösspåtagning måste ske i respektive klass eller i ännu mindre grupper.

– Jag och mina kollegor på polisen hoppas att vi inte kommer behöva agera och förstöra studenternas mösspåtagning genom att förhindra större samlingar. Därför vädjar jag och mina kollegor om att följa dessa restriktioner. Vi är tacksamma för er förståelse! Säger Anders Carlsäter, Polisen i Katrineholm.

Gymnasieelever uppmanas att lämna förslag till alternativt studentfirande

Publicerat 17 april 2020

Idag går rektorerna ut med en uppmaning till sistaårseleverna vid gymnasieskolorna att lämna förslag på hur Katrineholms kommun kan genomföra examensdagen den 6 juni.

Studenten kommer inte att ställas in men däremot kommer den inte att genomföras på samma sätt som tidigare år på grund av den rådande situationen med Covid-19 som vi befinner oss i. Rektorerna har bett respektive klass att formulera sina tankar och förslag till hur skolan kan genomföra examensdagen. Varje klass kommer få utse en representant som för en dialog med rektorerna. Därefter bjuds representanterna in till ett möte där man diskuterar de förslag som kommit in. Efter mötet kommer skolan att fatta ett beslut om hur firandet ska gå till utifrån gällande råd från Folkhälsomyndigheten.

Frågor från media

Journalister som vill veta mer om beslutet kontaktar Johan Söderberg, ordförande i Bildningsnämnden.

Telefon: 0150-568 71
Mejl: johan.soderberg@katrineholm.se