Fritidshem

Vi erbjuder

Att erbjuda barnen inspirerande, utvecklande och kreativ tid med olika aktiviteter ser vi som en självklarhet i vårt jobb. Fritidshemmets verksamhet strävar mot att gynna elevernas utveckling, lärande och välbefinnande. All personal jobbar utifrån läroplanens mål. Minst en gång per läsår anordnar vi ett Öppet hus då alla föräldrar är välkomna och där vi berättar om vår verksamhet och visar exempel på elevernas utveckling.

Vill ni hälsa på? Hör av er och varmt välkomna!

Skicka ett tips om sidan till någon