/
/

Stöd & insatser till arbetssökande

Vi hjälper dig som är arbetsökande med insatser som ger dig bättre förutsättningar att komma vidare till arbetsmarknaden eller studier.

I Katrineholms kommun ansvarar Viadidakt för arbetsmarknadsinsatser. De ordnar arbets- och praktikplatser för ungdomar och vuxna som behöver olika insatser för att komma vidare till arbetsmarknaden eller studier. De ordnar även feriearbeten till gymnasieelever.

Detta kan Viadidakt erbjuda den som står utanför arbetsmarknaden:

  • Individuell kartläggning och coachning
  • Arbetsträning och praktik
  • Språkpraktik
  • Åtgärdsanställning
  • Utbildning