/

Psykisk ohälsa

Du som har psykisk ohälsa kan få stöd av kommunen. Alla har rätt till inflytande över sitt eget liv. Stödet och hjälpen utformas efter individuella behov och önskemål. Här finns information om  stöd och insatser du kan söka.

Ansöka om insatser och stöd

För att ansöka om insatser och stöd kontaktar du en handläggare.
Du kan även ansöka om insatser och stöd i vår e-tjänst och blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det stöd du ansökt om.

Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på lagarna och ditt individuella behov.

Här kan du läsa mer om olika insatser och stöd.

Inom arbete och sysselsättning på Resurscenter så finns verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Femman- Öppen verksamhet

På Drottninggatan 5 finns Femman som är en öppen verksamhet. Hit är du välkommen för att få del av social gemenskap, ägna dig åt hobbyverksamhet, delta i studiecirklar eller arbeta i kök eller caféet. Alla deltagare driver tillsammans caféet och även en lunchrestaurang. 
På Femman erbjuds du stöd för att motionera och ta hand om dig själv. Det kan vara träning vid utegymmen eller promenader i olika former så som stavgång och hundpromenader. Du kan också delta vid aktiviteter inomhus som cirkelträning, koordinationspass och avslappning.

Oppundavägen

På Oppundavägen 62 finns Snicken, Montering och Vaktmästeri. På Snicken så kan du renovera möbler och saker eller tillverka mindre saker i trä. På Monteringen så kan du vara med och paketera olika saker i kartong. Vaktmästeriet jobbar mest med uppdrag från vår egen förvaltning.

Arbetskonsulentteamet

Om du vill ha en individuell placering på företag kan du få en egen arbetskonsulent. Tillsammans jobbar ni med att hitta en lämplig arbetsplats. Vi har inga färdiga lösningar utan stödet utformas individuellt utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen.

Telefon

Enhetschef 0150-569 10
Femman 0150- 568 69
Oppundavägen 0150-568 98
Arbetskonsulentteamet 0150-569 26, 0150-569 08, 0150-569 25

När ett barn mår psykiskt dåligt kan det visa sig på många olika sätt. Barnet kan till exempel vara arg, irriterad, få svårt att sova eller ha ont i magen eller huvudet. Det är viktigt för barnet att det finns vuxna som lyssnar och ger stöd. Ibland behövs också stöd och hjälp från vården.

Här kan du läsa mer om hur du kan söka råd och stöd.

Kommunen erbjuder olika boendeformer för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Alla boenden har personal dygnet runt.

Omvårdnadsboende

Viljans omvårdnadsboende finns för dig som har ett större behov av både kroppslig och psykiatriskt stöd. Det finns sju lägenheter som är tillgänglighetsanpassade. Alla deltar efter sin förmåga med hushållets sysslor. På Viljan finns också en korttidsplats.

Skogsbrynet 

Här kan du som har ett stort psykiatriskt hjälpbehov bo. Du får stöd av personal att bli så självständigt som möjligt. Det finns sju lägenheter med eget rum, dusch och toalett samt en korttidsplats. Vi äter och lagar mat tillsammans. Alla deltar i hushållets sysslor efter egen förmåga. Skogsbrynet ligger i lantlig miljö med trädgården inpå knuten. Nya Skogsbrynet står klart hösten 2019.

Gruppbostad

Bokvägens gruppbostad är anpassad för dig som har dubbla diagonoser. Både psykisk funktionsnedsättnig och lindrig utvecklingsstörning. Det finns fem lägenheter och du kan få hjälp med all slags omvårdnad.

Servicebostad

Kerstinbodagatans servicebostad är för dig med aspergersyndrom eller en diagnos inom autismspektrat. Du hyr lägenheten i andrahand av kommunen och alla lägenheter är samlade i samma hyreshus. Personalen finns där för att stötta dig i din lägenhet efter dina behov.

Telefon

Enhetschef 0150-569 52
Viljan 0150-577 87
Skogsbrynet 0150-568 23

Enhetschef 0150-568 12
Bokvägen 0150-577 98
Kerstinbodagatan 0150-57705

Om du har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du få boendestöd i din egna bostad.

Boendestöd är ett praktiskt och socialt stöd. Stödet ska underlätta och öka möjligheten till ett självständigt liv så du kan vara delaktig i samhället. Stödet ska utföras tillsammans med dig.

Telefon

Enhetschef 0150-569 52
Boendestöd socialpsykiatri, Bievägen 14 0150-569 40
Boendestöd socialpsykiatri, Rönngatan 1 0150-568 58
Boendestöd Enen 0150-569 41
Boendestöd neuropsykiatri 0150-575 56

Personligt ombud kan kan hjälpa dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut. Målet är att du ska återta makten över ditt eget liv. 

Personligt ombud kan hjälpa dig att:

  • Ta reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar
  • Formulera dina önskemål om stöd och hjälp
  • Söka den hjälp samhället har att erbjuda
  • Kontakta olika myndigheter
  • Samordna de hjälpinsatser du har från samhället 

Så här fungerar personligt ombud:

  • Arbetar på ditt uppdrag
  • Är fristående från myndigheter
  • Har tystnadsplikt
  • Skriver inga journaler
  • Är gratis

Vi har kontor i Katrineholm, men kan också träffas i Flen. Våra arbetstider är vardagar klockan 8-17. Om du vill kan vi besöka dig hemma.
Läs mer i broschyr om personligt ombudPDF.

Telefon

Mejl: personligaombud@katrineholm.se
Telefon: Sandra Åhlin 0150-568 47, Anders Fridbäck 0150-568 46
Besök: Köpmangatan 4 B, Katrineholmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns hjälp att få om du mår dåligt i själen, är mobbad, stressad eller behöver hjälp med ett annat problem.

broschyren Guide för personer med psykisk ohälsaPDF finns information om stödinsatser för vuxna personer med psykisk ohälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Syftet är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer på Uppdrag psykisk hälsas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: måndag-fredag klockan 9.00-12.00 och 13.30-16.00
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster