/

Psykisk ohälsa

Du som har psykisk ohälsa kan få stöd av kommunen. Alla har rätt till inflytande över sitt eget liv. Stödet och hjälpen utformas efter individuella behov och önskemål. Här finns information om  stöd och insatser du kan söka.

Ansöka om insatser och stöd

För att ansöka om insatser och stöd kontaktar du en handläggare (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).
Du kan även ansöka om insatser och stöd i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det stöd du ansökt om.

Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på lagarna och ditt individuella behov.

Här kan du läsa mer om olika insatser och stöd.

På Resurscenter finns verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Femman - Öppen verksamhet

På Drottninggatan 5 finns Femman som är en öppen verksamhet. Hit är du välkommen för social gemenskap, hobbyverksamhet, delta i studiecirklar eller arbeta i kök eller café. Alla deltagare driver tillsammans ett café och lunchrestaurang. 
På Femman erbjuds du stöd för att motionera och ta hand om dig själv. Det kan vara träning i vårt lilla gym, vid utegymmen eller promenader i olika former som stavgång och hundpromenader. 

Oppundavägen

På Oppundavägen 62 finns Snicken, Montering och Vaktmästeri. 
På Snicken kan du renovera möbler och saker eller tillverka mindre saker i trä. 
På Monteringen så kan du vara med och paketera.
Vaktmästeriet jobbar mest med uppdrag från vår egen förvaltning.

Arbetskonsulentteamet

Om du vill ha en individuell placering på ett företag kan du få en egen arbetskonsulent. Ni jobbar tillsammans med att hitta en arbetsplats. Vi har inga färdiga lösningar. Stödet utformas individuellt utifrån din specifika situation, förutsättningar och intressen.

Telefon

Enhetschef 0150-569 10
Femman 0150- 568 69
Oppundavägen 0150-568 98
Arbetskonsulentteamet 0150-569 26, 0150-569 08, 0150-569 25

När ett barn mår psykiskt dåligt kan det visa sig på många olika sätt. Barnet kan till exempel vara arg, irriterad, få svårt att sova eller ha ont i magen eller huvudet. Det är viktigt för barnet att det finns vuxna som lyssnar och ger stöd. Ibland behövs också stöd och hjälp från vården.

Här kan du läsa mer om hur du kan söka råd och stöd.

Kommunen erbjuder olika boendeformer för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Alla boenden har personal dygnet runt.

Omvårdnadsboende

Viljans omvårdnadsboende finns för dig som har ett större behov av både kroppslig och psykiatriskt stöd. Det finns sju lägenheter som är tillgänglighetsanpassade. Alla deltar efter sin förmåga med hushållets sysslor. På Viljan finns också en korttidsplats.

Skogsbrynet 

Skogsbrynet är ett rehabiliteringsboende för personer med psykiatriskt hjälpbehov. Du kan få stöd av personal i och utanför bostaden. Det finns nio lägenheter, alla har en egen ingång. Vi äter och lagar mat tillsammans i gemensamt kök. Alla deltar i hushållets sysslor efter egen förmåga. Skogsbrynet ligger i lantlig miljö, nära till centrum, bad och utegym. 

Bokvägens gruppbostad

Bokvägens gruppbostad servicebostad är till för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det finns fem lägenheter och du kan få hjälp med omvårdnad.

Kerstinbodagatans servicebostad

Kerstinbodagatans servicebostad är till för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Servicebostaden består av flera lägenheter som samlade i ett hyreshus.

Telefon

Enhetschef 0150-569 52
Viljan 0150-577 87
Skogsbrynet 0150-568 23

Enhetschef 0150-568 12
Bokvägen 0150-577 98
Kerstinbodagatan 0150-57705

Boendestöd är till för personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och som bor i egen bostad.

Boendestöd kan till exempel innebära att få stöd med att klara hemmets skötsel, göra ärenden, ta kontakt med myndigheter men också att bryta ensamhet, stärka självkänslan och utveckla det sociala livet.

Stödet utformas tillsammans med dig efter dina behov och önskemål. Målsättningen är att skapa och upprätthålla en väl fungerande vardag, bidra till ökad självständighet och känsla av trygghet.

Detta kan du få stöd med

Stöd i hemmet

 • matlagning
 • inköp
 • städning
 • tvätt
 • planering och struktur av vardagssysslor.

Stöd vid aktiviteter

 • fritidsaktiviteter
 • sport och motion
 • kulturella aktiviteter
 • uträtta ärenden
 • komma iväg till och vara ett stöd vid möten, läkarbesök med mera.

Stöd vid kontakter med

 • myndigheter
 • föreningar
 • arbetsgivare
 • gode män/förvaltare
 • familjemedlemmar med flera.

Personalen kan vara ett stöd i att utbyta tankar och idéer samt ventilera svårigheter. Tillsammans hittar ni metoder för att minska och/eller lösa problem men även utveckla det du är bra på.

Avgift

När du har boendestöd betalar du en avgift. Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst, eventuellt bostadstillägg och boendekostnad.

Boendestödgrupper

Det finns fyra olika boendestödsgrupper i Katrineholms kommun med olika inriktning och kompetens. Personalen startar från olika lokaler i centrala Katrineholm.

Personalen har utbildning inriktat mot psykiatri/neuropsykiatri och erfarenhet av att arbeta med målgrupperna och har även kompetens inom Case Management.
Personalen använder omärkta bilar och arbetskläder för att inte väcka omgivningens uppmärksamhet.

Mer information

I broschyren Guide för personer med psykisk ohälsa Pdf, 904.4 kB. finns information om olika stödinsatser för vuxna personer med psykisk ohälsa.

Telefon

Enhetschef Boendestöd 0150-569 52

Personligt ombud kan hjälpa dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut. Målet är att du ska återta makten över ditt eget liv. 

Personligt ombud kan hjälpa dig att:

 • Ta reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar
 • Formulera dina önskemål om stöd och hjälp
 • Söka den hjälp samhället har att erbjuda
 • Kontakta olika myndigheter
 • Samordna de hjälpinsatser du har från samhället 

Så här fungerar personligt ombud:

 • Arbetar på ditt uppdrag
 • Är fristående från myndigheter
 • Har tystnadsplikt
 • Skriver inga journaler
 • Är gratis

Vi har kontor i Katrineholm, men kan också träffas i Flen.
Personligt ombud finns på plats måndag-fredag klockan 8-17.
Om du vill kan vi besöka dig hemma.

Läs mer i broschyr om personligt ombud. Pdf, 140.7 kB.

Kontakt

Mejl: personligaombud@katrineholm.se
Jarmo Heinonen 0150-568 46
Mikael Stenberg 0150-568 47
Besök: Drottninggatan 21 Länk till annan webbplats.

Det finns hjälp att få om du mår dåligt i själen, är mobbad, stressad eller behöver hjälp med ett annat problem.

broschyren Guide för personer med psykisk ohälsa Pdf, 904.4 kB. finns information om stödinsatser för vuxna personer med psykisk ohälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Syftet är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer på Uppdrag psykisk hälsas webbplats Länk till annan webbplats..

Kontakt

LSS-handläggare

Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
0150-568 65 (för dig som är född den 1-10 i månaden)
0150-48 81 27 (för dig som är född den11-20 i månaden)
0150-568 93 (för dig som är född den 21-31 i månaden)

Telefontid: måndag-fredag klockan 10.00-11.30