/
/

Psykisk ohälsa

Du som har psykisk ohälsa kan få stöd av kommunen. Alla har rätt till inflytande över sitt eget liv. Stödet och hjälpen utformas efter individuella behov och önskemål. Här finns information om  stöd och insatser du kan söka.

Ansöka om insatser och stöd

För att ansöka om insatser och stöd kontaktar du en handläggare (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).
Du kan även ansöka om insatser och stöd i vår e-tjänst och blankettlänk till annan webbplats.

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det stöd du ansökt om.

Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på lagarna och ditt individuella behov.

Här kan du läsa mer om olika insatser och stöd.

På Resurscenter finns verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Femman- Öppen verksamhet

På Drottninggatan 5 finns Femman som är en öppen verksamhet. Hit är du välkommen för social gemenskap, hobbyverksamhet, delta i studiecirklar eller arbeta i kök eller café. Alla deltagare driver tillsammans ett café och lunchrestaurang. 
På Femman erbjuds du stöd för att motionera och ta hand om dig själv. Det kan vara träning i vårt lilla gym, vid utegymmen eller promenader i olika former som stavgång och hundpromenader. 

Oppundavägen

På Oppundavägen 62 finns Snicken, Montering och Vaktmästeri. På Snicken så kan du renovera möbler och saker eller tillverka mindre saker i trä. På Monteringen så kan du vara med och paketera. Vaktmästeriet jobbar mest med uppdrag från vår egen förvaltning.

Arbetskonsulentteamet

Om du vill ha en individuell placering på företag kan du få en egen arbetskonsulent. Tillsammans jobbar ni med att hitta en arbetsplats. Vi har inga färdiga lösningar utan stödet utformas individuellt utifrån din specifika situation, förutsättningar och intressen.

Telefon

Enhetschef 0150-569 10
Femman 0150- 568 69
Oppundavägen 0150-568 98
Arbetskonsulentteamet 0150-569 26, 0150-569 08, 0150-569 25

När ett barn mår psykiskt dåligt kan det visa sig på många olika sätt. Barnet kan till exempel vara arg, irriterad, få svårt att sova eller ha ont i magen eller huvudet. Det är viktigt för barnet att det finns vuxna som lyssnar och ger stöd. Ibland behövs också stöd och hjälp från vården.

Här kan du läsa mer om hur du kan söka råd och stöd.

Kommunen erbjuder olika boendeformer för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Alla boenden har personal dygnet runt.

Omvårdnadsboende

Viljans omvårdnadsboende finns för dig som har ett större behov av både kroppslig och psykiatriskt stöd. Det finns sju lägenheter som är tillgänglighetsanpassade. Alla deltar efter sin förmåga med hushållets sysslor. På Viljan finns också en korttidsplats.

Skogsbrynet 

Skogsbrynet är ett rehabiliteringsboende för personer med psykiatriskt hjälpbehov. Du kan få stöd av personal i och utanför bostaden. Det finns nio lägenheter, alla har en egen ingång. Vi äter och lagar mat tillsammans i gemensamt kök. Alla deltar i hushållets sysslor efter egen förmåga. Skogsbrynet ligger i lantlig miljö, nära till centrum, bad och utegym. 

Bokvägens gruppbostad

Bokvägens gruppbostad är anpassad för dig som har både psykisk funktionsnedsättnig och lindrig utvecklingsstörning. Det finns fem lägenheter och du kan få hjälp med omvårdnad.

Kerstinbodagatans servicebostad

Kerstinbodagatans servicebostad är till för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Servicebostaden består av flera lägenheter som samlade i ett hyreshus.

Telefon

Enhetschef 0150-569 52
Viljan 0150-577 87
Skogsbrynet 0150-568 23

Enhetschef 0150-568 12
Bokvägen 0150-577 98
Kerstinbodagatan 0150-57705

Om du har en psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan du få boendestöd i din egen bostad.

Boendestöd är ett praktiskt och socialt stöd. Stödet ska underlätta och öka möjligheten till ett självständigt liv så du kan vara delaktig i samhället. Stödet ska utföras tillsammans med dig.

Telefon

Enhetschef 0150-569 52
Boendestöd socialpsykiatri, Bievägen 0150-569 40
Boendestöd socialpsykiatri, Rönngatan  0150-568 58
Boendestöd Enen 0150-569 41
Boendestöd neuropsykiatri 0150-575 56

Personligt ombud kan kan hjälpa dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. För att få stöd av personligt ombud krävs inte någon remiss eller biståndsbeslut. Målet är att du ska återta makten över ditt eget liv. 

Personligt ombud kan hjälpa dig att:

  • Ta reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar
  • Formulera dina önskemål om stöd och hjälp
  • Söka den hjälp samhället har att erbjuda
  • Kontakta olika myndigheter
  • Samordna de hjälpinsatser du har från samhället 

Så här fungerar personligt ombud:

  • Arbetar på ditt uppdrag
  • Är fristående från myndigheter
  • Har tystnadsplikt
  • Skriver inga journaler
  • Är gratis

Vi har kontor i Katrineholm, men kan också träffas i Flen. Personligt ombud finns på plats tisdagar och onsdagar klockan 8-16. Om du vill kan vi besöka dig hemma.

Läs mer i broschyr om personligt ombud. PDF

Telefon

Mejl: personligaombud@katrineholm.se
Telefon: Eva Andersson 0150-568 47
Besök: Drottninggatan 21länk till annan webbplats

Det finns hjälp att få om du mår dåligt i själen, är mobbad, stressad eller behöver hjälp med ett annat problem.

broschyren Guide för personer med psykisk ohälsaPDF finns information om stödinsatser för vuxna personer med psykisk ohälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Syftet är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer på Uppdrag psykisk hälsas webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
länk till annan webbplats