/
/

Intresseföreningar

Här finns en lista med intresseföreningar inom området funktionsnedsättning.

Autism & Aspergerföreningen Södermanland

Intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd
Autism & Aspergerföreningenlänk till annan webbplats 

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

En intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 
FUBlänk till annan webbplats 

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.
IFSAPlänk till annan webbplats 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Sörmland

Ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. 
Nationell samverkan för psykisk hälsalänk till annan webbplats

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa. Ideell organisation  med medlemmar som har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja deras arbete.
Riksförbundet för social och mental hälsalänk till annan webbplats 

Föreningar i Katrineholm

Uppgifter om föreningar som är aktiva i Katrineholms kommun finns i kommunens föreningsregister under kategorin Funktionsrättsorganisation. 
Kommunens föreningsregisterlänk till annan webbplats

När du öppnat sidan klicka på Föreningsregister i vänsterspalten och välj den kategori du är intresserad av.