/

Intresseföreningar

Här finns en lista med intresseföreningar inom området funktionsnedsättning.

Autism & Aspergerföreningen Södermanland

Intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa möjliga villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism och autismliknande tillstånd
Autism & Aspergerföreningen Länk till annan webbplats. 

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

En intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 
FUB Länk till annan webbplats. 

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig.
IFSAP Länk till annan webbplats. 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Sörmland

Ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. 
Nationell samverkan för psykisk hälsa Länk till annan webbplats.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa. Ideell organisation  med medlemmar som har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja deras arbete.
Riksförbundet för social och mental hälsa Länk till annan webbplats. 

Föreningar i Katrineholm

Uppgifter om föreningar som är aktiva i Katrineholms kommun finns i kommunens föreningsregister under kategorin Funktionsrättsorganisation. 
Kommunens föreningsregister Länk till annan webbplats.

När du öppnat sidan klicka på Föreningsregister i vänsterspalten och välj den kategori du är intresserad av.