/

Daglig verksamhet - Resurscenter

Daglig verksamheten inom Resurscenter finns för dig som

  • har diagnos utvecklingstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • har betydande och bestående begåvningsnedsättning efter hjärnskada i
    vuxen ålder.
  • är i yrkesverksam ålder och inte arbetar eller studerar

Aktiviteterna är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar. Det kan vara paketeringsarbete, trädgårdsskötsel, musik, teater, biltvätt, alternativ kommunikation eller aktiviteter i café.

Du kan ha rätt till resor till och från daglig verksamhet.

Arbetsmetoder

På Resurscenter arbetar flera av arbetsgrupperna utifrån tydliggörande pedagogik. Det innebär att dagen struktureras utifrån arbetstagarens behov. Varje arbetstagare erbjuds en genomförandeplan där man tillsammans kommer överens om hur hjälpen och stödet ska se ut. Syftet med genomförandeplanen är att den enskilde ska få inflytande över hur insatsen utförs. Genomförandeplanen följs upp var sjätte månad.

 

Ansöka om insatser och stöd

För att ansöka om insatser och stöd kontaktar du en handläggare.
Du kan även ansöka om insatser och stöd i vår e-tjänst och blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det stöd du ansökt om.

Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på lagarna och ditt individuella behov.

Här kan du läsa mer om olika insatser och stöd.

I en företagsgrupp jobbar du tillsammans med en stödassistent och andra arbetstagare. Ni jobbar tillsammans på ett företag.

Företagsgruppen

Jobbar på Matpiraten med att packar upp varor, hålla snyggt på hyllorna och annan service i butiken. 

Hjälpmedel och service

Sköter lager och lagerhållning av tekniska hjälpmedel, så som rullstolar och rullatorer till exempel. Vi tar hand om transporten mellan kommunens hjälpmedelsförråd och kunden.

Rådmannen

Jobbar tillsammans med kommunens service- och teknikförvaltning. Det kan vara inomhus med service i lunchrum, kontor och förråd. Eller utomhus med skötsel av idrottsanläggningar eller andra grönytor.

Räddningstjänstens servicegrupp

Ansvarar för vissa uppgifter på Västra Sörmlands Räddningstjänst. Tvättar fordon, ställer iordning inför utbildningar, städning, klipper gräs med mera.

Telefon

Enhetschef 0150-569 10
Företagsgruppen 076-146 87 86
Hjälpmedel och service 073-091 20 07
Rådmannen 073-679 31 51, 0150-48 81 58
Räddningstjänstens servicegrupp 070-330 49 30

Hasselbacken ligger på Tulpanvägen och här jobbar flera grupper i samma hus. Du jobbar tillsammans med stödassistenter och andra arbetstagare.

Nova

Här kan du sysselsätta dig med aktiviteter som skapar glädje och livskvalitet för dig. Det kan vara bakning, måla tavlor eller promenader.

Sakoteket

Vi jobbar med Sakotektet, det är som ett bibliotek fast man kan låna saker i stället för böcker. Vi ser till att alla saker som ska lånas ut är hela och rena. Sakoteket är öppet för alla som vill låna saker.

Servicegruppen

Ansvarar för köket och matsalen på Hasselbacken. Du kan hjälpa till att göra salladsbordet till lunchen, diska eller baka.

Sinnenas grupp

Erbjuder sysselsättning som är anpassade efter ditt intresse och din förmåga. Inriktning mot olika sinnesupplevelser.

Tvätt och miljö

Tar hand om tvättstugan och återvinning på Hasselbacken. Vi hjälper second hand butiken Paletten att tvätta kläder som sen ska säljas.

Tulpanen- Kommunikationsgruppen

Arbetsuppgifterna anpassas efter dina intressen och behov. Vi jobbar med alternativa kommunikationssätt ofta med hjälp av en läsplatta.

Telefon

Enhetschef 0150-568 52
Nova 0150-569 18
Sakotek och lager 0150-569 13
Service gruppen 0150-569 14
Sinnenas grupp 0150-569 21
Tvätt och miljö 0150-569 17
Tulpanen- kommunikationsgruppen 070-309 19 15

Arbetskonsulentteamet

Du får en egen arbetskonsulent som jobbar tillsammans med dig för att hitta en lämplig arbetsplats. Vi har inga färdiga lösningar utan stödet utformas individuellt utifrån din specifika situation, dina förutsättningar och intressen.

Telefon

Enhetschef 0150-569 10
Arbetskonsulenter 0150-569 26, 0150-569 08, 0150-569 25

I en utegrupp så jobbar du tillsammans med en eller flera stödassistenter från Resurscenter och andra arbetstagarer. Ni jobbar tillsammans i egna lokaler.

Bilvårdsteamet

Tvättar samt rengör bilar invändigt och utvändigt åt privatpersoner, företag och kommunen. Vi jobbar tillsammans två och två med ett fordon.

Bruket

Tillverkar saker i betong, textil och lera. Aktiviteterna följer årstider och högtider. På sommaren kan du jobba i den lilla trädgården.

Café Lövet

Bakar och säljer fika i caféet på Lövåsgårdens vård-, demens- och  korttidsboende. Tillsammans sköter vi även tvättstugan.

Café Strandgården

Bakar och säljer fika i caféet på Strandgårdens vård- och demensboende. Tillsammans hjälper vi personalen på Strandgården men diverse sysslor som återvinning, tvätt och transporter av varor.

Hagen

Verksamhet för dig med behov av tydlig struktur. Olika legojobb blandas med promenader, högläsning och matlagning.

Igelkottens kiosk

Sköter tillsammans försäljningen i kiosken på Igelkottens servicehus, vård- och demensboende.

Kulturgruppen

Jobbar med aktiviteter inom kultur på ungkulturhuset Perrongen. Vi ägnar stor del av tiden åt teater och sång.

Mediagruppen

Skriver Resurscenters tidning Hasselbladet, sköter vår Facebooksida. Under 2019 kommer vi att starta en poddfunktion.

Paletten

Jobbar med att laga, tvätta och förbereda skänkta saker och kläder som sedan säljs i second hand-butiken på Mejerigatan.

Resursteamet

Huvuduppgiften är att arbeta med montering och paketering av produkter från olika företag. Vi paketerar bland annat nipplar åt SKF.

Tallbacken

Verksamhet för dig som är lite äldre. Vi erbjuder en lugn miljö och jobbar med hälsofrämjande aktiviteter.

Träffpunkt Fredsgatan

En träffpunkt för dig med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Verksamheten  är anpassad för dina individuella behov. Vi erbjuder friskvårdsaktiviteter som kan vara promenader, inomhusträning med hantlar och skivstång. Ibland så går vi på gym och tränar styrketräning, spinning eller boxning. Vi erbjuder också olika kurser.

Värmbolslagret

Beställer och kör ut förbrukningsmaterial till alla enheter inom verksamhetsområdet Funktionsstöd.

Telefon

Enhetschef 0150-569 10
Bilvårdsteamet 0150-569 24
Bruket 070-245 23 22
Kulturgruppen 0150-569 15
Mediagruppen 0150-569 30
Paletten 0150-569 28
Resursteamet 0150-569 22
Träffpunkt Fredsgatan 0150-104 12

Enhetschef 0150-568 52
Café Lövet 070-570 12 53
Café Strandgården 070-650 67 35
Hagen 070-572 06 50
Igelkottens kiosk 070-330 85 65
Tallbacken 0150-569 29
Värmbolslagret 0150-48 81 58

Kontakt

LSS-handläggare

Telefon: 0150-568 64 (psykiatri)
0150-568 65 (födda dag 1-10)
0150-48 81 27 (födda dag 11-20)
0150-568 93 (födda dag 21-31)

Telefontid: måndag-fredag klockan 10.00-11.30