/

Brukarinflytande

Vård- och omsorgsnämnden arbetar på olika nivåer med samråd mellan politiker, förvaltning, brukare och intresseorganisationer.

Det finns tre typer av möten:

  • Medborgardialoger
  • Samråd med brukarorganisationer
  • Brukarråd

Medborgardialoger

Dialog mellan brukare och politiker en gång per år. En för äldreomsorgen och en för området funktionsstöd. Dialogerna är öppna för allmänheten.

Samråd med intresseorganisationer

Verksamhetschef och representant från medborgarfunktionen träffar intresseorganisationerna en gång per termin.

Brukarråd

För att öka brukarinflytandet på verksamhetsnivå träffar brukarrådet enhetschefen.
Deltar gör minst en brukare per boende (anhörig i verksamhet med barn och ungdom), arbetsgrupp, boendestöd, hemtjänstområde och så vidare, beroende på de verksamheter som ingår i gruppen. Gruppen kan vid behov kalla in andra till mötet. Brukare/anhöriga ska vara i majoritet vid samtliga möten.

Gruppen har inga beslutsbefogenheter utan är ett forum för dialog mellan brukare/anhöriga, enhetschef samt i de fall de är inbjudna också kontaktpolitiker.
Frågor som skall lyftas är informationsfrågor, synpunkter och verksamhetsplanering där brukare/anhörig bereds möjlighet till att påverka verksamhetens utformning.

Kontaktpolitiker

En gång per termin kallas nämndens kontaktpolitiker till brukarrådet för att göra kontakten med politiker lättare för brukaren.
Kontaktpolitikernas roll är att informera om vad som händer i nämnden samt att bevaka brukarperspektivet i verksamheten för nämndens räkning.

Adress och telefon till kontaktpolitikerna finns i registret över ledamöter och ersättare i Katrineholms kommun/Förtroendevaldalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Almgårdens vård-/demensboende

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Arbete/sysselsättning

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Barn och ungdom

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Furulidens vårdboende

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Hemtjänst och personlig assistans

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Igelkottens vård-/demensboende

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Lövåsgårdens vård-/demensboende samt korttidsboende

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Malmgårdens vårdboende

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Norrgläntans demensboende

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Panterns vård-/demensboende

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Resurscenter inklusive LSS-bostäder

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Social- och neuropsykiatri

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Strandgårdens vård-/demensboende

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Vallgårdens vård-/demensboende

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Yngaregårdens vårdboende

Kontaktpolitiker ska väljas vid nämndens sammanträde i februari 2019.

Kontakt

Nämndsekreterare vård- och omsorgsnämnden

Telefon: 0150-578 14