/
/

Stöd till barn & unga

Kommunen kan erbjuda olika stödinsatser för barn, unga och deras familjer. Här nedan kan du läsa mer om det som stöd som finns.

Stöd till unga brottsoffer

Med unga brottsoffer avses barn och unga 0-17 år som utsatts för en brottslig handling men med en avgränsning som inte innefattar våld och övergrepp i hemmet. Brott kan vara fysiskt våld, kränkningar, hatbrott, trakasserier på grund av ras, kön, sexualitet
eller religion, gatuvåld, rån eller hot.

Föräldrar till barn 0-12 år kan vända sig till familjecentralens öppna intag för stöd och råd.
Ungdomar 13-17 år och deras föräldrar kan vända sig till ungdomsenhetens öppna intag för stöd och råd.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer!

Familjecentralen:

Mejl: socialforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-575 01, 072-910 30 35
Besök: Kerstinbodagatan 37, Katrineholm

Ungdomsenheten:

Mejl: ungdomsenheten@katrineholm.se
Telefon: 070-283 62 55
Besök: Oppundavägen 62, Katrineholm

Medling

Medlingens grundtanke är att ett möte ska ske mellan en person som begått brott och den person som drabbades av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral medlare och ger en möjlighet för parterna att prata om det som hänt.

Medling kan passa för många typer av brott som skadegörelse, stöld och misshandel. Även icke straffmyndiga – under 15 år – kan delta i medling eftersom medling inte är jämförbart med rättegång.

Medlingen bygger på frivillighet. Förslag till medling kan komma från socialtjänsten, polisen, föräldrar, skolan, parterna själva eller andra.

Vid polisanmälda brott måste gärningsmannen ha erkänt handlingen, eller delaktighet i handlingen, för att medling ska kunna ske. Vid konflikter eller andra oklarheter i till exempel skolor där polisen inte är inkopplad, ställer vi också upp med medling. Före medlingen träffar vi båda parter var för sig och går igenom vad medlingen innebär. 

Medling för dig som blivit utsatt för ett brott

  • Du får berätta om dina känslor, hur du mår, vad brottet inneburit för dig.
  • Du får möjlighet att bearbeta det som hänt och får svar på dina frågor.

Medling för dig som begått ett brott

  • Du får klart för dig att du burit dig illa åt mot en annan människa och får veta vad ditt brott inneburit.
  • Du får också möjlighet att visa att du ångrar dig och att du vill ”ställa till rätta” där det går.

Det här kan medlingen resultera i

Sedan ni samtalat färdigt, ställt frågor och förklarat så långt det är möjligt, kan ni komma överens om hur brottet ska gottgöras.

Ungdomsenheten

På Ungdomsenheten jobbar vi med råd, stöd och behandlingsinsatser för ungdomar upp till 21 år. Detta gör vi genom uppsökande verksamhet, samverkan med andra aktörer, samtal och behandlingsinsatser av olika slag. Vår huvudsakliga målgrupp är ungdomar i riskzon.

Vi har även hand om kommunens ungdomsvård såsom medling, ungdomstjänst och ungdomsvårdsprogram.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer!

Mejl: ungdomsenheten@katrineholm.se
Telefon: 070-283 62 55
Besök: Oppundavägen 62, Katrineholm

Följ oss gärna på Ungdomsenhetens Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster