/

Ungdomsteamet

Behöver din ungdom stöd i en jobbig situation? Vi hjälper till!
Vi finns till för ungdomar och stöttar även föräldrar.

Ungdomsteamet arbetar med råd, stöd och behandlingsinsatser för ungdomar upp till 21 år. Detta görs genom uppsökande verksamhet, samverkan med andra aktörer, samtal och behandlingsinsatser av olika slag. Ungdomsteamets huvudsakliga målgrupp är ungdomar i riskzon.

På ungdomsteamet finns även fältassistenter som arbetar relationsskapande och trygghetsskapande gentemot ungdomar, genom förebyggande och uppsökande arbete exempelvis på skolor, fritidsgårdar och ute på stan.

Telefonnummer till fältassistent: 076-719 53 17
Mejl: ungdomsteamet@katrineholm.se
Telefon: 070-283 62 55
Besök: Oppundavägen 62, Katrineholm

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer!

Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF)

SSPF är en samverkansform mellan skola, socialtjänst, polis och fritid med syfte att tidigt upptäcka och hjälpa unga med riskbeteenden. Målet är att ungdomar i Katrineholm ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från kriminalitet och droger.

Tillsammans med vårdnadshavare, ungdom och andra samverkansaktörer arbetar SSPF för att bidra till en positiv utveckling för barn och ungdomar där det finns riskfaktorer.

Om du känner dig orolig för ett barn eller ungdom i ålder 10-15 år i din närhet kan du kontakta någon av våra SSPF-samordnare.

Oron kan till exempel röra sig om:

  • Hög skolfrånvaro, svårigheter att koncentrera sig i skolan eller skolrelaterade problem.
  • Ett utåtagerande beteende.
  • Har begått brott eller har vänner som har gjort det.
  • Har använt alkohol eller droger eller har vänner som gör det.
  • Saknar en positiv fritidsaktivitet.
  • Utsätter sig själv för risker

För mer info och kontakt med SSPF-samordnare:
0150-574 48 eller 0150-575 47.

Stöd till unga brottsoffer

Barn och unga i ålder 0 till 17 år som blivit utsatt för ett brott kan få extra stöd hos oss. Brott kan vara fysiskt våld, kränkningar, hatbrott, trakasserier på grund av ras, kön, sexualitet eller religion, gatuvåld, rån eller hot.

Är du förälder till ett barn i ålder 0-12 år? Hör av dig till familjecentralen:

Mejl: socialforvaltningen@katrineholm.se
Telefon: 0150-575 01, 072-910 30 35
Besök: Kerstinbodagatan 37, Katrineholm

Är du 13-17 år eller förälder till en tonåring? Hör av dig till ungdomsteamet:

Mejl: ungdomsteamet@katrineholm.se
Telefon: 070-283 62 55
Besök: Oppundavägen 62, Katrineholm

Upplever du våld och övergrepp i hemmet? Även det är ett brott när någon hemma gör dig illa. Hör av dig till relationsvåldsteamet.