/

Malmgårdens vårdboende

Malmgårdens vårdboende i Sköldinge är stängt.

Malmgården stängde den 3 december 2020.

Kommunfullmäktige har gett Katrineholms Fastighets AB i uppdrag att omvandla omvandla äldreboendet till ett trygghetsboende.

Beslutet togs i samband med övergripande plan med budget för 2021-2023.