Bedömningsmatriser

I vår e-tjänst kan du ta del av ditt barns bedömningsmatriser.

Vanliga frågor & svar

Var hittar jag bedömningsmatrisen?

I vyn över dina barn klickar du på Visa allt. Klicka på länken bedömningsmatriser.

Jag kan inte se något underlag, vad beror det på?

Det kan bero på att det inte finns något underlag. Vänd dig till ditt barns pedagog.

Varför finns inte alla ämnen?

Lärarna fyller i matriserna vid olika tillfällen. Vänd dig till ditt barns lärare.