Utflytt

I vår e-tjänst kan du ansöka om utflytt.

Vanliga frågor & svar

Hur gör jag för att ansöka om plats i skola i en annan kommun?
Om ditt barn är folkbokfört i Katrineholms kommun men vill gå i en annan kommuns skola kontaktar du rektor på mottagande skola. Efter att mottagande skola har beviljat plats anmäler du Utflytt i ovanstående e-tjänst i Lärknuten. Observera! Ange mottagande skola med tillhörande kontaktuppgifter i e-tjänsten.

Varför måste båda vårdnadshavarna signera med e-legitimation?
Vid gemensam vårdnad måste vårdnadshavarna gemensamt ta beslut i frågor som gäller barnets vårdnad, enligt föräldrabalken 6 kap. 13 § (1949:381).

För att till exempel ansöka om plats i skola eller anmäla utflytt måste därför båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande med e-legitimation vid gemensam vårdnad.