Lovledighet

I vår e-tjänst kan du anmäla hur ditt barn ska gå på fritidshemmet under loven.

Vanliga frågor & svar

Måste jag lägga lovschema när mitt barn ska gå samma tider som annars?

Ja, även om ditt barn går samma tider under lovet måste du ändå lägga in tiderna i lovschemat. Vi behöver få in dina tider för att få en översikt över antalet barn så att vi kan planera för en bra verksamhet även under loven när många passar på att vara lediga.

Vad händer om jag inte har fyllt i lovschema?

Om du inte har fyllt i lovschemat utgår vi från att ditt barn ska vara ledigt under lovet.

Jag kan inte ändra i lovschemat, vad har hänt?

Fritidshemmet har förmodligen ett sista datum när det är möjligt att lägga in lovschemat. Ta kontakt med personalen på fritidshemmet där ditt barn går och meddela vad du vill ändra så kan de hjälpa dig.

Jag vill ändra i lovschemat går det?

Om inte sista svarsdatum har passerat kan du gå in och ändra i lovschemat.