Avtal

I vår e-tjänst anmäler du avtal, exempelvis om du hämtar tidigare en dag eller någon annan än du som vårdnadshavare hämtar ditt barn.

Vanliga frågor & svar

Vad är ett avtal?

Ett avtal är en typ av avvikelse mot ditt barns ordinarie schema. Exempelvis om ditt barn ska hämtas tidigare en dag eller hämtas av annan person än av dig som vårdnadshavare.

Kan jag skapa ett avtal om mitt barn ska lämnas en annan tid än schematiden?

Nej, om ditt barn ska lämnas en annan tid än schematiden måste du ringa till förskolan alternativt ändra i ditt schema. Vi har meddelat leverantören att vi önskar att det ska vara möjligt att skapa ett avtal för lämning.

Vad kan jag skapa avtal för?

Du kan skapa avtal för om ditt barn hämtas en tidigare tid än schematiden, hämtas av någon annan än dig som vårdnadshavare eller ska gå hem med en kompis.
Kan jag se om barnets andra vårdnadshavare har lagt in några avtal?
Ja, däremot får du ingen automatisk avisering när en annan person lägger in ett avtal för ditt barn.

Kan jag redigera eller ta bort ett skapat avtal?

Ja, du kan redigera och ta bort ett avtal. Se manualen "Skapa ett avtal".