Publicerad:

Logga in till Inläsningstjänst via Google

Inläsningstjänst rekommdenderar för närvarande inloggning via Google

Leverantören arbetar med att lösa problem med inloggning via Skolfederation