/

KomTek

KomTek är en kommunal teknikskola. På KomTek får barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala kulturskolan, fast med teknik. KomTek tar också emot skolklasser och åker ut till skolorna under skoltid.

En person sitter framför en dator och ser glad ut.

Fritidskurser

Fritidskurser på KomTek för dig som vill gå en kurs på kvällstid.

Barn som deltar på Maker Space, foto: Josefine Karlsson

Lovaktiviteter

Lovaktiviteter på KomTek för dig som vill gå en kurs på ett skollov.


Max 60 besökare - drop-in så först till kvarn!

Onsdagar klockan 16-19 är det Maker Space med Game Night. Kom och ta del av våra lokaler med utrustning. Det är inga ledda aktiviteter men det ges kortare intro på den utrustningen du kan använda på plats. Perfekt för den nyfikne och spelsugne eller som kvällsaktivitet för familjen.

 • 3D-skrivare
 • Retrospel (Atari, Sega, Super Nintendo, Nintendo 8-bitars och arkadspel)
 • Lego och legorobotar (Wedo 2.0, Spike)
 • Ozobot
 • Green screen och Lego Story starter
 • Slow motion-kamera
 • Minecraft (version Education)
 • Enklare verkstad
 • Micro:bit och Arduino
 • Osmo
 • VR (Oculus Quest)
 • För alla åldrar. Barn upp till 11 år är välkomna i sällskap med vuxen.

Vad är NTA?
NTA är ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik.

I praktiken innebär detta att du som pedagog kan gå en utbildning inom ett tema till exempel Banbrytande teknik, sedan får du låna ut en låda med material under en termin och kan jobba med din klass med detta.

För dig som arbetar i Katrineholms kommun. Läs mer på https://intranatet.katrineholm.se/ Länk till annan webbplats.

KomTek har hand som kommunens lokala NTA-samordning.

Läs mer om NTA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgängliga teman i Katrineholm

Förskola

 • Ljus
 • Teknik och hållbar utveckling
 • Upplev Fysik och Kemi

Grundskola

 • Balansera och väga, för åk 1-2
 • Banbrytande teknik, för åk 6-8
 • Fasta ämnen och vätskor, för åk 1-2
 • Fjärilars liv, för åk 2-3
 • Flyta eller sjunka, för åk 4-6
 • Från frö till frö, för åk 4-6
 • Förändringar, för åk 1-3
 • Jord, för åk 1-3
 • Jämföra och Mäta, för åk F-1
 • Kemiförsök, för åk 4-5
 • Kretsar kring el, för åk 4-6
 • Kroppen, för åk 5-7
 • Magneter och motorer, för åk 6-7
 • Matens kemi, för åk 4-6
 • Mäta tid, för åk 5-6
 • Mönster och algebra, för åk 4-6
 • Papper, för åk 4-6
 • Rymden, för åk 2-5
 • Rörelse och konstruktion, för åk 4-6
 • Smartare produkter, för åk 4-7
 • Smartare staden, för åk 6-9
 • Testa teknik, för åk 1-3

Läs mer om de olika temana Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor om NTA?

Kontakta vår NTA-samordnare Martin på martin.olsson@katrineholm.se

Likabehandlingsplan

Syftet med en likabehandlingsplan är att främja elevers lika rättigheter och att motverka diskriminering och kränkande behandling. Likaså att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Kulturskolan och KomTeks likabehandlingsplan Länk till annan webbplats.

Kom Tek är en kommunal teknik- och entreprenörskola som finns i ett tjugotal kommuner i Sverige. Genom ett nationellt nätverk sker samverkan och erfarenhetsutbyte. Inom nätverket utvecklas också det pedagogiska kunnandet och spetskompetensen inom verksamhetsområdet. Det handlar om en långsiktig strategi genom kurser i teknik, lärarfortbildning, starkt genusperspektiv och entreprenöriellt lärande.

KomTek samarbetar med många företag i Sverige, antingen genom medfinansiering eller bidrag i form av material och/eller personella resurser. För att barn och unga ska välja ett tekniskt yrke behöver de stöttning tidigt i livet för att stärka sitt tekniksjälvförtroende. Detta gör KomTek.

Kontakta KomTek

Enhetschef Kulturskolan/KomTek/Naturskola

Hanna Olsson
Telefon: 0150-573 30 eller 072-587 51 56
Mejl: hanna.olsson@katrineholm.se

Telefon: 0150-48 82 72
Mejl: komtek@katrineholm.se
Besök: Kungsgatan 2B Länk till annan webbplats.
Postadress: Kungsgatan 2B, 641 30 Katrineholm

Verksamhetsledare

Martin Olsson (NTA)
Telefon: 070 759 35 48
Mejl: martin.olsson@katrineholm.se

Fakturafrågor

Lotta Asplund
Telefon: 0150-573 00
Mejl: charlotta.asplund@katrineholm.se

Lärare 7-9

Sebastian Agelin
Mejl: sebastian.agelin@katrineholm.se

Utbildare

Sang Ho (skolbesök)
Mejl: sang.ho@katrineholm.se

Rickard Håkansson (fritidskurser och lovaktiviteter)
Mejl: rickard.hakansson@katrineholm.se