/

Startar:

Slutar:

Service- och tekniknämnden

Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm

Sammanträdeshandlingarna Länk till annan webbplats. publiceras några dagar innan sammanträdet