/

Startar:

Slutar:

Service- och tekniknämnden

Solrosen, Västgötagatan 18, Katrineholm

Sammanträdeshandlingarna Länk till annan webbplats.publiceras några dagar innan sammanträdet.