/

Startar:

Slutar:

Bildningsnämnden

Plats: KTS-salen, Drottninggatan 18 Katrineholm

Sammanträdeshandlingarna publiceras några dagar innan sammanträdet.