/

Tillväxtsamverkan Västra Sörmland

Katrineholms kommun driver just nu ett projekt som ska göra det lättare för företag att hitta rätt personal och annan hjälp de behöver. Målet är att bidra till fler arbetstillfällen och fler företag i hela Västra Sörmland (Katrineholm, Flen och Vingåker).

 

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och är ett samverkansprojekt mellan kommunerna, Arbetsförmedlingen och fyra företagarföreningar.

Om projektet

Katrineholms kommun och samhällsbyggnadsförvaltningen har beviljats 1,8 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ett projekt som ska bidra till fler arbetstillfällen och fler företag i hela Västra Sörmland (Katrineholm, Flen och Vingåker).

Projektet heter Tilllväxtsamverkan Västra Sörmland och handlar om att förbättra matchningen mellan företagens rekryteringsbehov och tillgänglig arbetskraft, och på så sätt skapa fler nya företag och fler arbetstillfällen i Västra Sörmland.

Det är ett samverkansprojekt mellan Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen, företagarföreningarna Företagarna KFV, Västra Sörmlands Näringsliv, Forum Flen och KFV Marknadsföring samt Katec AB, ALMI Företagspartner Stockholm-Sörmland, NyföretagarCentrum Västra Sörmland och Coompanion Sörmland.

Projektidén grundar sig i behov som näringslivet själva har definierat och består av tre delar: att inventera och tydliggöra vilka företagsfrämjande aktörer som finns, att utveckla en metod för resultatinriktad samverkan kring kompetensmatchning, och att skapa fysiska och digitala mötesplatser.

Projektet är i en uppstartsfas under våren 2017 och kör igång på allvar från hösten 2017. Projektet pågår fram till 31 maj 2019. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden logotyp

Kontakt

Projektledare

Anders Friberg

Telefon: 0722-23 23 90, 0150-577 00 (kundtjänst)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm