/
/

Folkhälsa

Det övergripande målet för folkhälsoarbetet i Sverige är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa för hela befolkningen. Målet är att befolkningen ska må så bra som möjligt och att hälsan ska vara jämnt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Befolkningens hälsa påverkas av många olika saker. Till exempel av var vi bor, vilken utbildning och vilket arbete vi har samt av saker som mat- och alkoholvanor. Hälsan påverkas även av om vi upplever att vi kan påverka vårt liv och om vi upplever oss leva i ett jämlikt och jämställt samhälle.

Tävlingsdags! Gå och cykla till skolan 2020

Drogförebyggande arbete

Att minska tobaksbruket och alkoholkonsumtionen bland befolkningen och att arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle är prioriterade områden inom Sveriges folkhälsopolitik. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.

ANDT Alkohol, narkotika, doping och tobak

I Katrineholms kommun har vi ställt oss bakom den regionalt framtagna ANDT-strategin med åtgärdsplan. Den ligger till grund för vårt fortsatta arbetet i kommunen.

Samarbete och samverkan är en nödvändighet för framgång i ANDT-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. I Katrineholm finns en lokal förvaltningsöverskridande ANDT-grupp som samverkar och planerar insatser i området.

Antidrog ambassadör - ett annorlunda sommarjobb

Ungdomarnas sommarjobb går ut på att lära andra ungdomar om beroendeproblematik och få dem att inse riskerna med alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.

Totalt 16 ungdomar från Katrineholms, Oxelösunds och Eskilstunas kommun sommarjobbade 2019 som ANDTS-ambassadörer. ANDTS handlar om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Det syftar till att ge unga en röst i det förebyggande arbetet.

Delaktighet skapar engagemang och detta arbete ger ungdomarna kunskap och verktyg för att kunna inspirera sina kompisar att fortsätta vara fria från alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel om pengar.

Se deras film här nedan.

Regional ANDT-strategilänk till annan webbplats

Tonårsparlören. Frågor och svar om ungdomar och alkhollänk till annan webbplats

Det finns tips och hjälp att få i Katrineholm om du känner oro för en ungdom eller kanske vill ha råd och stöd i föräldrarollen:

Familjeteamet

Familjeteamet ger stödinsatser för barn, unga och deras familjer. Hit kan du vända dig om du behöver råd och stöd i föräldrarollen.
Mail: familjeenheten@katrineholm.se
Telefon: 0150-575 88
Besök: Västgötagatan 18, Ingång B

Mercur

rådgivning i alkohol-, spel- och drogfrågor för vuxna och ungdomar. Det finns även stöd för dig som är anhörig.
Mail: mercur@katrineholm.se
Telefon: 0150-576 94
Besök: Friggagatan 5, Katrineholm

Ungdomsteamet

Mail: ungdomsenheten@katrineholm.se
Telefon: 070-283 62 55
Besök: Oppundavägen 62, Katrineholm

Under 2019 genomför Katrineholms kommun och Polisen informationsinsatsen TÄNK OM som handlar om föräldrar, tonåringar och alkohol. Arbetet startar till valborg och fortsätter med insatser vid tillfällen som exempelvis skolavslutning, sommar/festivaler och höstlov/halloween. Vid dessa tillfällen är risken för att unga ska dricka alkohol högre än vanligt.

Vi vänder oss nu till dig och andra tonårsföräldrar och vuxna i Katrineholms kommun eftersom ni är de viktigaste personerna i era tonåringars liv! I undersökningar har man sett att de flesta föräldrar tror att de kan påverka sin tonåring genom att prata om alkohol i tonåren. Och det stämmer. Tonåringar bryr sig om vad deras föräldrar säger – även om det inte alltid verkar så i stunden. Ett konsekvent nej till alkohol från föräldrar har nämligen visat sig vara en gräns som tonåringar inte bara förväntar sig, utan även drar sig för att passera.

Vi vill därför uppmana dig som är förälder att berätta för din tonåring vad du tycker är okej eller inte kring alkohol.

Vi önskar att föräldrar och vuxna i hela Katrineholms kommun ska stå enade kring frågan om tydlig gränssättning gällande alkohol. Vad säger du till ditt barn som ber om alkohol? Något föräldrar kanske inte alltid tänker på är att det räknas som langning om du köper alkohol till barn och unga under 20 år.

Att prata om alkohol är inte alltid det lättaste. Ett råd är att börja med att ta del av tips och fakta om alkohol och tonåringar på dessa hemsidor:

www.tänkom.nulänk till annan webbplats

www.tonårsparlören.selänk till annan webbplats

Kontakt

Kommunstrateg

Karin Nordén

Telefon: 0150-57021

Kommunstrateg

Henrik Skogberg

Telefon: 0150-57078