/

Publicerad:

Nu öppnar vi en ny entré till staden

Hastigheten är sänkt från 80 km/h till 60 km/h och infarten är nyasfalterad. Nu är den nya entrén via Norrköpingsvägen till Katrineholm färdigställd.

Från landsväg till stadsmiljö - nu är trafiksäkerheten högre och bullernivåer har sänkts.

- För den enskilda bilisten innebär hastighetsförändringen en ökad restid på cirka 15 sekunder, men för miljön och för trafiksäkerheten innebär förändringen stor skillnad. Sänkt hastighet innebär också lägre bullernivåer, berättar Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Arbetet startade under hösten 2023 och är nu slutfört.