/

Publicerad:

Sammanställning av årets betyg

I årets betygssammanställning noterar vi ett fortsatt högt resultat hos våra studenter: 82,7 procent av eleverna klarar gymnasieexamen. Liksom förra året
har vi tre program där alla elever når gymnasieexamen.

“På alla skolor i Katrineholm utförs varje dag ett fantastiskt arbete där all personal engagerar sig helhjärtat för att ge våra barn och elever den stöd och kunskap de behöver för att nå sina mål. Det är mycket glädjande att se förbättringar, och nu måste vi anstränga oss ännu mer för att bibehålla resultaten och identifiera nya områden för förbättring”, säger Johan Lindeberg, skolchef.  

“Det är glädjande att se hur man hållit i de senaste årens utveckling och resultat. Personalens och elevernas hårda arbete har verkligen gett utdelning och jag känner stort hopp att den här utvecklingen kan bli bestående”, säger Ulrica Truedsson (S), ordförande för bildningsnämnden. 

Om man kikar närmare på statistiken kan man se att det är yrkesprogrammen som drar siffran uppåt. 88 procent av eleverna på yrkesprogrammen tar gymnasieexamen i år, jämfört med 78,1 på högskoleförberedande program. Precis som förra året är det tre program där samtliga elever klarar gymnasieexamen - estetiska programmet, hotell- och turismprogrammet, samt VVS- och fastighetsprogrammet.  

Johan Norvell, verksamhetschef gymnasieskola, kommenterar resultatet: 

"Det är upplyftande att tre program, precis som förra året, har lyckats med att alla elever tar gymnasieexamen. Det beror både på att elever med hög måluppfyllelse söker sig till dessa program och på det gedigna arbete som skolorna har gjort med både kultur och specifika insatser.” 

När det gäller gymnasiets siffror är det viktigt att komma ihåg att de inte kan jämföras med resultaten från årskurs nio. Elevgruppen förändras avsevärt inför gymnasiet, eftersom nya elever tillkommer från bland annat Kunskapsskolan, Vingåker och andra kommuner. Siffrorna inkluderar endast elever i nationella program och inte de som går IM-programmen. 

Resultat för årskurs nio 

För årskurs nio klarar i år 75,4 procent gymnasiebehörighet. Det är ett genomsnittligt resultat sett över tid och snarlikt förra årets resultat på 75,6 procent. 

Sommarskola kan förändra resultaten och innebära att fler elever blir behöriga.  

I gruppen som inte klarar gymnasiebehörigheten ser vi en fortsättning på den utveckling vi sett tidigare år, där eleverna går från att nå få betyg till att nå betyg i flera ämnen.  8,8 procent av alla elever saknar bara ett betyg för gymnasiebehörighet - antingen matte, svenska eller engelska. 13,6 procent av de obehöriga eleverna har mer än 10 betyg av 17 möjliga. 

Margaretha Norling, verksamhetschef för grundskolan, kommenterar resultatet: 

"Det är fantastiskt att se hur våra högstadieelever kämpar för varje enskilt betyg. Det hårda arbetet som lärare och elever lägger ner är otroligt viktigt för deras framtid och det är glädjande att se." 

Sju år i rad har andelen elever på IM sjunkit. Från att ha legat på 23 procent 2017 så låg antalet på höstterminen på 15 procent av alla elever i Katrineholm och Vingåker. Övergången från IM till ett nationellt gymnasieprogram går ofta på ett par månader, och för många obehöriga finns möjligheten att börja på ett nationellt program och läsa upp sin svenska, matte eller engelska på grundskolenivå parallellt. 

Övriga resultat 

  • Betygsresultatet för årskurs åtta är i år ovanligt högt, det högsta sedan mätningarna påbörjades med ett meritvärde på 187,8. Det är också högst andel elever som når målen i alla ämnen de senaste sju åren.  
  • Årskurs sju har i år ett lägre resultat jämfört med året innan med ett meritvärde på 175,9, men sett över tid är resultatet i snitt med de senaste tio åren. 
  • Årskurs sex har i år presterat jämförbart med snittet på de senaste tio åren. Det gäller meritvärde, gymnasiebehörighet och mål i alla ämnen samt andel elever som fått höga betyg.