/

Publicerad:

Triangeln - Spännande utveckling av centrala Katrineholm

Triangeln, en av Katrineholms mest centrala och strategiska platser, står inför en spännande förvandling som kommer att ge staden en modern och hållbar identitet. Området, som ligger i hjärtat av staden och gränsar till tågspåren, Köpmangatan och den nyligen renoverade Vasavägen, kommer att omformas för att framhäva småstadens charm med en nyskapande touch.

Planarkitekt William Rytterström, Christer Sundqvist, Johan Söderberg och näringslivsutvecklare Zana Zgog står vid tröskeln till den nya stadsdelen Triangeln. Förverkligandet av förslaget Triangeln beräknas ta ungefär 15 år. Området kommer att delas upp i flera detaljplaner, vilka var för sig tar några år att genomföra.

Planarkitekt William Rytterström, Christer Sundqvist, Johan Söderberg och näringslivsutvecklare Zana Zgog står vid tröskeln till den nya stadsdelen Triangeln. Förverkligandet av förslaget Triangeln beräknas ta ungefär 15 år. Området kommer att delas upp i flera detaljplaner, vilka var för sig tar några år att genomföra.

- Vårt mål med utvecklingen av Triangelkvarteren är att stärka det kommersiella stråket längs Köpmangatan genom att skapa nya, inbjudande gårds- och grändrum. Dessa ska fungera som gröna oaser där invånarna kan njuta av en avslappnad och trivsam atmosfär, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nuvarande parkeringsplatser och bensinstationer får ge vika för en levande, grön och socialt attraktiv stadsmiljö. Här kommer mindre uteserveringar, pop-up evenemang och festivaler kunna ge liv åt området, vilket skapar en harmonisk blandning av kommersiell verksamhet, service, verkstäder, ateljéer, kontor och bostäder. Den nya byggnadsstrukturen ska kunna erbjuda utrymme för en mängd olika aktiviteter och funktioner, särskilt på bottenvåningarna, för att skapa en dynamisk och levande stadskärna.

Mobilitet är en nyckelfaktor i vårt projekt. Inom området föreslås ett mobilitetshus där både bilar och cyklar kan parkeras. Dessutom kommer det att kunna rymma kontor och andra former av samhällsservice, såsom paketutlämning, för att underlätta vardagen för invånarna. Vi strävar efter att bevara känslan av Katrineholm med en mångfald av byggnader, inklusive flerfamiljshus, säger Johan Söderberg.

- Under Katrineholmsveckan (vecka 32) kommer vi att finnas på plats bland evenemangen för att hålla en dialog med medborgarna om stadsdelen Triangeln. Invånarna får då chansen att träffa oss och diskutera sina idéer och visioner. Vi kommer även att erbjuda en unik upplevelse med VR-glasögon, där man kan ta en virtuell rundtur i den nya stadsdelen, berättar Christer Sundqvist (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Vy från Köpmangränd, riktning mot norr.

Vy från Köpmangränd, riktning mot norr.

Bakgrund
I den nu gällande översiktsplanen är Triangelområdet markerat som ett område för stadsförtätning. Kommunstyrelsen gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att planlägga Triangelområdet under 2023, vilket resulterade i dokumentet "Kvalitetsprogram, en framtidsvision för Triangelkvarteren i Katrineholm". Detta dokument, som har tagits fram i samarbete med politiker, byggherrar och medborgare, ska fungera som en vägledning för framtida detaljplaner.

För mer information och bilder på projektet, vänligen besök vår hemsida katrineholm.se/triangeln

Kontakt