/

Publicerad:

Tony prisas för sitt engagemang inom Viadidakt

Stort grattis Tony Cameron, arbetshandledare på Viadidakt, som har tilldelats Viadidaktpriset idag!

Motivering

Tony har genom sitt strukturerade arbetssätt och positiva förhållningssätt inspirerat många deltagare och arbetskamrater inom Viadidakt Arbetsmarknad. I snickeriet och återbruksverksamheten bidrar han till utveckling, genom att se nya möjligheter när behoven förändras.

Hans engagemang och förmåga att se varje individ skapar trivsel och arbetsglädje, vilket får deltagarna att växa utifrån sina förutsättningar.

Tre personer, varav den i mitten håller ett diplom och blommor.

Priset delades ut av ordförande Helena Gärtner (M), och vice ordförande Anders Sjöholm (M), på Viadidaktnämndens sammanträde.

– Jag är otroligt hedrad! Det kom som en stor överraskning. Jag har alltid brunnit för mitt arbete, och det här ger en extra boost. Jag tänker sällan på mig själv och det jag gör, utan jag ser alltid personen framför mig och ser deras möjligheter, säger Tony Cameron.

Viadiaktpriset delas ut som ett sätt att uppmärksamma medarbetare för goda initiativ och insatser under det gångna året. Prissumman på 15000 kronor ska användas för att främja individens eller gruppens arbete så att det kommer verksamheten tillgodo.

– Jag har inte kommit på vad jag vill göra tillsammans med mina kollegor än, men tror att det blir något som handlar om inspiration och motivation.