/

Publicerad:

Öka trafiksäkerheten - klipp häcken rätt

Häckar, buskar och träd gör stor skillnad för insyn, för den biologiska mångfalden och upplevelsen av en plats. Men växer de ut i vägar, gång- och cykelbanor är de en trafikfara för den som går, cyklar eller åker bil. Hjälp oss att öka trafiksäkerheten genom att klippa din häck på rätt sätt.

Du som fastighetsägare ansvarar för att inte hindra sikt, framkomlighet och säkerhet vid tomtgräns. Detta innebär att du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark och hindrar gående- och cyklister och bilister eller skymmer vägmärken, gatunamnsskyltar och belysningsarmaturer.

illustration av hur du ska plantera

Om du planerar att plantera träd eller buskar vid tomtgräns - tänk på att de kommer att växa och att du som fastighetsägare ansvarar för att de inte växer ut över tomtgränsen.

Bra att tänka på

  • Träd, buskar och häckar får inte växa utanför tomten mot en gångbana, körbana eller cykelbana. Växtligheten får inte heller hänga ner så att den skymmer sikten för trafikanterna.
  • Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
  • Häcken bör inte vara högre än 80 centimeter över gatunivån vid korsningar.
  • Växter och buskar ska planteras minst 60 cm innanför tomtgräns och ska inte växa ut över tomtgränsen. Träd planteras minst två meter innanför tomtgränsen.
  • Tänk på att vägmärken, gatunamnsskyltar och gatlyktor ska hållas fria från all form av växtlighet.

Mer information om hur du ska tänka kring träd, buskar och växter hittar du på vår sida underhåll av gator och vägar.

Plank, staket och inhägnader

God sikt gäller även för plank och staket. Kom ihåg att du behöver ta reda på om behöver bygglov för ett plank, staket eller annan typ av inhägnad av din tomt om du inte har en häck. På vår sida för bygglov kan du läsa mer om vad som gäller och hitta kontaktuppgifter till oss gällande bygglov.

Mer information och kontakt för media

Pia Lindahl, klimatstrateg, nås via växel 0150-570 00 eller via pia.lindahl@katrineholm.se