/

Publicerad:

Nu rivs Lasstorps förskola

Måndag 27 maj påbörjas rivningen av Lasstorps förskola. Rivningen beräknas ta cirka fyra veckor.

Under vecka 22 (27 maj) påbörjas rivningsarbetet av förskolan i Lasstorp, på Krikonvägen 4. Arbetet pågår vardagar dagtid mellan 6:45-16:00 och beräknas ta ungefär fyra veckor.

Området, som även inkluderar Östra skolan, kommer att kompletteras med ny bebyggelse, vilket kan inbegripa både punkthus, gatuhus och radhus. Inget är ännu definitivt bestämt, men kommande utredningar kommer att vara till hjälp för att utforma området på bästa sätt, berättade Magnus Runesson, samhällsbyggnadschef i ett pressmeddelande från förra året. Länk till annan webbplats.

Bakgrund
På bildningsnämndens sammanträde den 13 december 2022 fattades beslutet att från och med augusti 2023 stänga förskolan i Lasstorp. Orsaken till stängningen är minskade barnkullar. Barnen på förskolan flyttade till den närliggande förskolan Karamellen.