/

Publicerad:

Årets vinnare av Pedagogpriset!

Årets mottagare av Pedagogpriset är Gustav Karlsson på Järvenskolan!

Person håller i blommor och diplom och ler mot kameran.

En solig majeftermiddag samlades alla 14 nominerade pedagoger för att delta i utdelningen av Pedagogpriset. Ett glad nervositet låg i luften medan alla på plats avnjöt tårta innan det var dags för dagens höjdpunkt.

"Det har varit fantastiskt för oss att bli påminda om vilken ynnest det är att jobba med alla skickliga pedagoger i Katrineholms kommun. Det är lätt att fokusera på saker som behöver förbättras, men det är oerhört viktigt att stanna upp och fokusera på det dedikerade arbete som läggs ner på våra förskolor och skolor, varje dag", säger Johan Lindeberg, skolchef.

Pedagogpriset skapades för att visa hur mycket vi uppskattar det hårda arbete som våra pedagoger gör. Det finns 7500 barn och elever i vår kommun, och 1300 pedagoger som hjälper dem att lära sig och växa. Varenda pedagog är oerhört viktig och gör en fantastisk insats.

I nomineringarna lyftes pedagoger som lyser med sina exempel. Allt från att vara läraren som går på sina elevers fotbollsmatcher, till att vara den som gör matte angeläget. Pedagoger som inspirerar, som skapar ordning och ser barn och elever, som ordnar utflykter och entusiasmerar, skapar rörelseglädje, jobbar för hälsa, som driver fantastiska projekt, tänker på varje unge och ger dem förutsättningar att lära för livet.

"Men förstår ni det omöjliga i vårt uppdrag att välja en vinnare? Man blir tagen av att läsa alla nomineringar, av den kraft och kompetens som finns i vår organisation", säger Arijana Bajric-Gredelj, enhetschef för verksamhetsutveckling.

Johan Lindeberg fick äran att dela ut diplom, blommor och prissumman på 10 000 kronor som ska användas i pedagogens arbete.

Och vinnaren är - Gustav Karlsson på Järvenskolan!

"Oväntat! Kul! Ärofyllt!", säger en glad Gustav Karlsson.

Vad han ska göra med prispengarna har han ännu inte bestämt, och inte heller hur han ska fira.

"Vi får se vad det blir! Så långt har jag inte hunnit tänka än, jag hade inte tänkt att jag skulle vinna, det var så många fantastiska nominerade som alla var värdiga vinnare. Det känns jättekul."

Motiveringen:

”Gustav har genom sitt exceptionella engagemang och sin pedagogiska skicklighet visat vad undervisning av mycket hög kvalitet innebär. Gustav utmärker sig genom att skapa ett undervisningsklimat där varje elev får möjlighet att överträffa sina egna förväntningar.

I Gustavs klassrum råder alltid god studiero, vilket främjar utveckling och lärande hos alla elever. Gustavs elever vittnar själva om den effektiva och engagerande undervisningen: ”På Gustavs lektioner hinner vi inte stöka och tjafsa, man missar så mycket då.” En återkoppling som speglar hur Gustavs metoder skapar en naturlig studiero, en nyfikenhet och en lust att lära hos eleverna.

Gustav visar också en mycket stor omsorg för sina elever. Han ger generöst av sin tid i såväl som utanför klassrummet för att stötta och hjälpa sina elever. Oavsett om det handlar om att ge eleverna en andra, tredje eller fjärde chans så ger sig inte Gustav förrän varje elev nått framgång.

Gustavs outtröttliga engagemang för elevernas lärande och välmående och hans förmåga att inspirera, entusiasmera och lyfta sina elever gör honom därför till en mycket värdig mottagare av Bildningsförvaltningens Pedagogpris 2024. Gustavs arbete är ett föredöme och en ovärderlig tillgång för våra elever."


Fakta: Pedagogpriset

Pedagogpriset är Bildningsförvaltningens nyinstiftade pris för att hylla skickliga pedagoger inom Katrineholms skolor och förskolor. Katrineholms kommuns alla pedagoger har kunnat nominera sina kollegor till priset, som delas ut till en pedagog som visat särskild skicklighet.

“Det känns viktigt att lyfta och uppmuntra alla våra skickliga pedagoger. Bildningsnämndens kvalitetspris delas ju ut till ett lärarlag eller lärare för ett enskilt projekt under just det året, men det här priset är mer inriktat på en enskild pedagogs insatser under längre tid”, säger Johan Lindeberg, skolchef.

De nominerade pedagogerna

Åsa Thorell Russell, Duveholmsgymnasiet

Lise Åkesson, Nyhemsskolan

Robert Eriksson, KTC

Alice Skantz, förskolan Växthuset

Maria Jacobsson, Lindengymnasiet

Annelie Järlestam, Järvenskolan Röda Huset

Camilla Lundin, Sandbäcksskolan

Eva-Lott Lindgren, Stensättersskolan

Johan Franzen, Järvenskolan

Tobias Axelsson, Björkviks skola

Gustav Karlsson, Järvenskolan

Michelle Pettersson, Sköldinge skola

Therese Bergstrand, förskolan Karossen

Esmir Ramic, Järvenskolan