/

Publicerad:

Järvenskolan inför VR-verktyg för att träna rutiner vid skolattacker

Järvenskolan tar ett stort kliv framåt i säkerhetsarbetet genom att introducera ett nyutvecklat virtual reality-verktyg som tränar personal på att hantera skolattacker.
“Så vitt vi vet är det här det första VR-verktyget i Sverige för att träna på rutiner vid skolattacker”, säger Tobias Sander, säkerhetsansvarig på Järvenskolan.

“Järvenskolan ligger i framkant i sitt säkerhetsarbete. Trygghet och framtidstro är ledorden i vår kommunplan och det här exemplifierar verkligen de orden”, säger Ulrica Truedsson (S), ordförande bildningsnämnden.

Skolor har i många år tränat på utrymning vid brand. Enligt samma princip tränar Järvenskolan på inrymning för att stå beredda vid våld mot skolan. Inrymning innebär att vid en våldshändelse ska personal och elever snabbt barrikera sig i rum eller salar på skolan.

VR-verktyget har skolan tagit fram i samarbete med företaget Framvik.

“Järvenskolan i Katrineholms kommun är pionjärer i arbetet mot våld genom att rusta sina medarbetare i mycket svåra utmaningar på ett framsynt, visionärt och medvetet sätt. De fördjupar och befäster kunskap vilket gör att deras säkerhetsarbete ligger i framkant," säger Maria Bauer, våldsexpert och vd för Framvik.

Framvik har byggt upp delar av skolan i VR-miljö, för att kunna ge personalen möjlighet att träna på olika scenarion. Grunden i alla scenarios är att öva på skolans inrymningsrutin. VR-verktyget underlättar att underhålla kunskapen om rutinerna.

När Järvenskolans drygt 1000 elever samt personal tränar imrymning i verkligheten är det en stor logistisk operation. Genom att använda VR kan övningen delas upp i mindre grupper, vilket möjliggör frekvent träning. Det ger också nyanställda möjligheten att omedelbart delta i träningen.

“Jag är stolt över att våra medarbetare vågar bana nya vägar och pröva nya sätt att jobba mot de tuffa utmaningar som vi kan möta”, säger Johan Lindeberg, skolchef.

Under lanseringen fick media, personal, samverkanspartners som exempelvis polisen och övriga intressenter möjlighet att pröva verktyget. En av dem var läraren Tobias Lindström.

"Det blir ju ett litet stresspåslag men jag tycker det är jättebra att man får testa hur det kan kännas."

Viktoria Andersson, verksamhetsledare för skolbiblioteket, fick också prova.

"Jag tyckte det var jättebra, jag tror det är jättenyttigt att göra den här övningen och att det är just i vår miljö, att man kan koppla på verkligheten. Det gör att man kan vara mer förberedd tror jag", säger hon.

Magdalena Norin, rketor på Järvenskolan, är stolt över att de är föregångare inom säkerhetsarbete och inte väjer för att ta tag i den här typen av allvarliga frågor.

"Vi har märkt att ju mer vi pratar om det här ämnet och ju mer vi övar, desto mindre blir stresspåslaget och desto mer naturligt blir det. Det blir samma sak som att öva brandlarm. Genom att ha övat i en stressig miljö kommer vi ge personalen bättre förutsättning att rutinen sitter i ryggmärgen om något skulle hända", säger Magdalena Norin, rektor Järvenskolan.