/

Publicerad:

Katrineholm samlar internationellt nätverk för Östersjöns hälsa

Under tre dagar var Katrineholm värd för en internationell konferens arrangerad för östersjönätverket Baltic Sea City Accelerator Club, där deltagare från Estland, Litauen, Polen och Sverige samlades för att öka åtgärdstakten i arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön.

Fokus på åtgärder mot övergödning och miljögiftet PFAS

Under evenemanget hölls föreläsningar, workshops och fältbesök i både Katrineholm och Nyköping. Deltagarna fick lära sig om olika åtgärder för att bekämpa övergödning och få en djupare förståelse för hur miljögiftet PFAS påverkar Östersjön. Flera föreläsare från myndigheter, länsstyrelser, forskningsinstitut och miljöorganisationer bidrog med sin expertis. Inledde konferensen gjorde kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg:

Jag är mycket stolt över att Katrineholm var värd för konferensen, vårt värdskap i nätverket kring Östersjön och att vi tillsammans skapade en plattform för att mötas och diskutera viktiga frågor, nämligen Östersjöns välmående och utveckling, säger Johan Söderberg, kommunstyrelsens ordförande.

Jenny Herbertsson, miljöstrateg och vattensamordnare i Katrineholms kommun, uttrycker också sin glädje över konferensen:

Vi är väldigt glada över det breda deltagandet, och responsen har varit fantastisk. Konferensen har fått mycket positiv feedback och inspirerat deltagarna att fortsätta arbeta med åtgärder mot övergödning och PFAS-föroreningar."

Konferensen gav deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om EU:s Ramdirektiv för vatten och lära sig om hur länsstyrelser och vattenvårdsförbund arbetar för att förbättra vattenkvaliteten i Sverige. Under fältbesök besökte deltagarna bland annat våtmarken Erkan i Kiladalen och en fosfordamm i Nybble för att se konkreta exempel på hur åtgärder kan bidra till att minska näringsläckage i en rural kontext. Dessutom hölls föreläsningar om hur näringsläckage från hästhållning kan reduceras och hur man kan beräkna effekten av åtgärder mot övergödning.

Samverkan är nyckeln i arbetet mot en förbättrad vattenkvalitet

Ett genomgående tema för konferensen var behovet av samarbete och tvärsektoriell samverkan för att effektivt kunna möta utmaningarna som hotar Östersjöns framtid. Konferensen utgjorde en plattform för samarbete och kunskapsutbyte mellan olika aktörer och gav deltagarna en chans att knyta nya kontakter. Maja Larsson, klimatstrateg i Katrineholms kommun, framhåller att samarbete är avgörande.

Konferensen visade att det finns en stor mängd kunskap bland deltagarna, så det gäller att sprida den kunskapen och hitta sätt att implementera åtgärder lokalt för att bekämpa övergödning och PFAS-föroreningar, säger hon.

Mer information & kontakt

Jenny Herbertsson, Miljöstrateg/vattensamordnare

Mejl: jenny.herbertsson@katrineholm.se Telefon: 0150-570 00 (växel)

Maja Larsson, Klimatstrateg

Mejl: maja.larsson@katrineholm.se Telefon: 0150-570 00 (växel)

Baltic Sea City Accelerator Club & Agenda 2030

I arbetet med Baltic Sea City Accelerator Club som del i Race For The Baltic bidrar vi till följande mål i Agenda 2030 Länk till annan webbplats.:

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Läs mer om arbetet på vår sida för BSCAC.