/

Publicerad:

Vårbuffén 2024 - En mötesplats för näringsliv och Katrineholms kommun

Katrineholm, den 14 maj 2024 - St Djulö Herrgård, belägen vid den natursköna strandkanten av Djulösjön, stod återigen värd för den årliga Vårbuffén. Denna tillställning samlade cirka 80 deltagare, inklusive kommunala tjänstemän, politiker och företagare, för att utbyta erfarenheter, idéer och nätverka.

Magnus Runesson samhällsbyggnads- och näringslivschef, Zana Zgog näringslivsutvecklare och Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Magnus Runesson samhällsbyggnads- och näringslivschef, Zana Zgog näringslivsutvecklare och Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Vårbuffén är en viktig plattform där näringsliv, politiker och tjänstemän från Katrineholms kommun möts för att dela nyheter, trender och framtidsvisioner. Genom föreläsningar, diskussioner och nätverkande fungerar eventet som en katalysator för kunskapsöverföring och kompetensutveckling.

Lövåsen kan bli Katrineholm Business District
Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, och Magnus Runesson, samhällsbyggnads- och näringslivschef, inledde kvällen med att hälsa alla gäster välkomna. Söderberg betonade att även om kommunen står inför utmaningar som minskad befolkning och till följd av det, anpassningar inom förskolan och grundskolan, finns det mycket positivt att rapportera. Han lyfte fram de pågående etableringarna och bostadsprojekten som bevis på kommunens attraktionskraft. En ny strategi är att marknadsföra Katrineholm Business District (arbetsnamn), vilket inkluderar en ompaketering av Lövåsens handelsområde för att locka fler företag och arbetstillfällen.

- Det gäller att vi hittar en paketering för hur vi säljer Katrineholm lokalt, nationellt och internationellt. Kommunstyrelsen har även gett kommundirektören i uppdrag att ta fram strategier och genomföra aktiva insatser för att öka befolkningstillväxten, till exempel genom att tydligare marknadsföra fördelarna med att bo här. Vår- och Höstbuffén erbjuder en unik möjlighet att diskutera och utforska aktuella ämnen, trender och innovationer som påverkar näringslivet. De främjar också dialogen mellan näringslivet och det offentliga samt skapar en plattform för att adressera gemensamma utmaningar och formulera strategier för att gynna lokal tillväxt. Dessa dagar är minst lika viktiga för oss politiker, berättade Johan Söderberg.

Kvällen bjöd på inspirerande föreläsningar från två syskonpar som delade sina erfarenheter och visioner för framtiden.

Syskonparet Yusuf och Nalan Ilhan, som sedan 1 mars driver Djulö Camping.

Syskonparet Yusuf och Nalan Ilhan, som sedan 1 mars driver Djulö Camping.

Djulö camping – en året runt destination för Sverige och Europa
Nalan och Yusuf Ilhan, som sedan 1 mars driver Djulö Camping, berättade om sina planer för att stärka campingens attraktionskraft för turister från både Sverige och Europa. Deras projekt inkluderar ett nytt café som ska stå klart våren 2025, fler serviceplatser, glampingområden, och ett bastu- och relaxområde, allt i nära samarbete med kommunen.

- Vi vill utveckla Djulö till en året runt-destination och samarbeta med föreningar och andra företag för att skapa fler aktiviteter och attraktioner. Ett starkt samarbete med kommunen gynnar oss alla, sa Nalan Ilhan.

http://www.djulocamping.se/ Länk till annan webbplats.

Erik och Louise Gyllengahm från Sandåsa Timber, är fjärde generationens entreprenörer som driver Sandåsa Timber.

Erik och Louise Gyllengahm från Sandåsa Timber, är fjärde generationens entreprenörer som driver Sandåsa Timber.

Från en gård med sågbänk till dagens tre anläggningar med 120 anställda – Sandåsa Timber
Erik och Louise Gyllengahm från Sandåsa Timber, är fjärde generationens entreprenörer och driver idag ett grönt, högteknologiskt och hållbart skogsbruk med verksamhet i Sandåsa, Åkers Styckebruk och Forssjö Bruk i Katrineholm. Företaget grundades 1920 av syskonens farfars far som hade en sågbänk på gården. Sågbänken har idag vuxit till att omfatta tre anläggningar med totalt 120 anställda. Sedan 2012 har företaget investerat ungefär 300 miljoner kronor i verksamheterna.

"Vi är stolta över vår långa historia och ser fram emot att fortsätta växa och utvecklas. Vår investering i högteknologisk utrustning och hållbara metoder säkerställer att vi kan fortsätta leverera kvalitetsprodukter samtidigt som vi tar hand om vår miljö, berättade Erik Gyllengahm.

https://www.sandasa.se/ Länk till annan webbplats.

Katrineholm ska växa på alla sätt
Magnus Runesson sammanfattade Vårbuffén 2024:

- Vi är en härlig mix av politiker, kommunala tjänstepersoner och näringslivsrepresentanter. Det är just denna mångfald som gör det värdefullt att träffas och knyta kontakter. Siktet är inställt på att få kommunen att växa på alla sätt, genom ett blomstrande näringsliv och nyetableringar. Vi har en sådan unik branschbredd, ett högteknologiskt näringsliv och duktiga företagare med ett stort samhällsengagemang. Att få träffas och utbyta idéer och erfarenheter är oerhört värdefullt.