/

Publicerad:

Befolkningsstatistik för Katrineholm - Första kvartalet 2024

Statistiska centralbyrån (SCB) har släppt befolkningsstatistiken för första kvartalet 2024. Den visar att Katrineholms befolkning har minskat med 63 personer sedan årsskiftet, vilket innebär att det nu bor totalt 34 261 invånare i Katrineholms kommun.

Flygfoto över Katrineholms järnvägsstation.

Flygfoto över Katrineholms järnvägsstation.

Trots att barnafödandet i Sverige ökade något i mars, visar den nya statistiken att den totala befolkningen i Sverige minskade under första kvartalet för första gången på 2000-talet. Sverige har förlorat närmare 2 900 invånare sedan årsskiftet.

Katrineholm har också upplevt låga födelsesiffror, med endast 60 nya katrineholmare födda under det första kvartalet.

- Tillväxten går igenom perioder av avmattning, och vi befinner oss i en sådan period nu. Efter flera år av minskad invånarökning ser vi nu negativa siffror. Det är en utmanande tid, men vår tilltro till Katrineholms kommun är stark. Vi strävar efter att vara den bästa platsen för både människor och företag att växa och utvecklas. För att uppnå detta måste vi, i nära samarbete med invånare, föreningar och företag, fortsätta att förbättra Katrineholms attraktivitet. Därför har kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att ta fram strategier och genomföra aktiva insatser för att öka befolkningstillväxten, till exempel genom att tydligare marknadsföra fördelarna med att bo här, berättar Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

2023: 34 324 (-280)

2022: 34 604 (-160)

2021: 34 764 (-1)

2020: 34 765 (10)

2019: 34 755 (205)

2018: 34 550 (417)

2017: 34 133 (411)

2016: 33 722 (260)

2015: 33 462 (194)

2014: 33 268 (338)

2013: 32 930 (381)

2012: 32 549 (140)

Kontakt