/

Publicerad:

Kommunen bjuder in till en brottsförebyggande konferens

Konstverk i lysande neon av Merja Puustinen och Andy Best, framtaget tillsammans med stadens unga för att öka tryggheten på identifierade otrygga platser. 

Katrineholms kommun har beviljats medel från Brå för att utföra en kompetenshöjande satsning kring brottsprevention. Bland annat kommer det att innebära en webbutbildning men även en större konferens.

Sedan årsskiftet är det lag på att kommuner ska ta ett ansvar kring det brottsförebyggande arbete på platsen. Katrineholms kommun har sedan tidigare arbetat med frågan, till exempel genom utbildning men även genom direkta insatser som trygghetsvärdar och samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Kommunen har även ett råd för trygghet och säkerhet som fungerar som ett samverkansorgan mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten med syfte att förebygga brott och skador.

− För att förebygga brott måste vi vidta åtgärder som minskar tillfällen till brott, höjer trygghetsfaktorn och på olika sätt förhindra att unga kommer in på en brottslig bana, säger Robert Zweiniger, ordförande i Samverkansrådet för trygghet och säkerhet.

Minska brottsligheten tillsammans

Katrineholms kommun ansökte under våren om medel från Brå och fick efter sommaren dessa beviljade. Pengarna ska användas för att genomföra en lokal brottsförebyggande konferens samt en webbutbildning.

− Vi är väldigt glada att vi fick dessa medel. Nu kan vi göra något större och bjuda in fler aktörer. Det här är ett arbete som måste göras tillsammans, över organisationsgränser, säger Tobias Plantin, säkerhetschef i Katrineholms kommun.

Konferensen kommer att äga rum på Safiren i slutet av november. Den kommer att delas upp i två block där deltagarna i första delen kommer att få ta del av experter inom området men även lokala satsningar och lärdomar. I andra delen erbjuds fördjupning och workshops där deltagarna kan välja ämne utifrån sitt verksamhetsområde.

Kommunen bjuder in sina egna anställda men även näringslivet, blåljuspersonal och andra aktörer. Målet är att kommunen tillsammans med andra aktörer fortsatt effektivt och träffsäkert ska minska brottsligheten genom kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.